Menu

آرشيو اخبار

image

دومین كارگاه آموزشي مشترک ایران و آلمان تحت پروژه خدمات و زيرساخت هاي پايه براي افزايش تاب آوري جامعه محور در برابر سوانح در ايران (اینکور) در قالب پروژه مشترك با دانشگاه کلن آلمان و شهرداری تهران در سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.


image

دومین نشست اعضای كميسيون تخصصي ايمني، امنيت و مديريت بحران به منظور تعیین جایگاه و مسئولیت سازمان ها و نهادهای مختلف و بررسی شاخص ها و طرح های این حوزه برگزار شد.


image

تمام مدارس شهر تهران در اجرای طرح مدرسه آماده تا پایان سال شناسنامه ایمنی و برنامه کاهش مخاطرات دریافت می کنند.


image

ستاد مدیریت بحران منطقه 22 به منظور ارتقای سطح آمادگی و توانمندسازی شهروندان و نیروهای داوطلب واکنش اضطراری محلات و  افزایش تعامل و هماهنگی بین سازمان های تخصصی و عمومی عضو ستاد در چگونگی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران شرایط  ارائه گزارشی عملکرد، اقدامات و فعالیت های سه ماهه دوم سال 1397 را در حوزه های آموزشی، پیشگیری و  آمادگی تشریح کرد.

 


image

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی با هدف افزایش توانمندی و  به روزرسانی دانش مدیران مالی سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران طی 10 جلسه برگزار شد.


image

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش گفت: در طرح استقبال از ماه مهر و فصل بازگشایی مدارس و با هدف مرمت معابر و تامین ایمنی مدارس، بیش از 200 نقطه از منطقه همسطح سازی شد.


آرشيو اخبار