نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  04/27/2017 - پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه قنوات


يكي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد شرايط ژئوتكنيكي شهر تهران وجود شبكه‌اي از قنات‌ها است.

محدوده و حريم فعلي شهر تهران، در برگيرنده صدها كيلومتر قنات است كه طي ساليان دراز و به تدريج براي مقاصد تأمين آب حفر شده‌اند و گاه به علل مختلف از جمله ريزش و لزوم ايجاد مسيرهاي انحرافي، داراي مسيرهاي متعدد اصلي و فرعي و انحرافي در كنار يكديگر هستند.

عمق قنات‌ها در بعضي نقاط تهران تا 130 متر ذكر شده و در بسياري از نقاط به ويژه در محل‌هاي نزديك مظهر عمق آنها كم شده و به كمتر از 2 تا 3 متر مي‌رسد. فاصله ميله‌ها معمولاً بين 15 تا 20 متر و در بعضي مواقع براي عبور از رودخانه يا تپه‌ها ممكن است به 200 متر نيز برسد. ابعاد مجرا معمولاً 120 سانتي‌متر × 90 سانتي‌متر و قطر ميله‌‌ها 80 تا 90 سانتي‌مترمي‌باشد. طول رشته قنات‌ها متغير بوده و گاه تا 18كيلومتر نيز مي‌رسد.

هر چند تعداد قنات‌هاي تهران و حومه در بعضي منابع به ميزان 500 رشته برآورد شده اما تعداد رشته قنات هاي واقعي بيش از اين مي باشد. بسياري از قنات‌هاي موجود در تهران در حال حاضر به صورت متروكه و تخريب شده در آمده و در بعضي موارد انحراف يافته و يا پوشش دار شده اند.از جمله كاربردهاي احتمالي نقشه حاضر مي توان به استفاده از آن در موارد زير اشاره نمود:

- به عنوان مبناي اوليه در اطلاع رساني به مالكين و ساكنين فعلي و آتي ساختمان ها، مستحدثات و زمين هايي كه در محدوده عبور قنات قرار دارند و انعكاس موضوع وجود قنات در پرونده هاي شهرداري و ثبتي املاك فوق؛

- تعيين بررسي هاي محلي جهت شناسايي و تدقيق مشخصات قنات عبوري و پايدار سازي آن و اخذ گواهي تأييد اقدامات صورت گرفته به عنوان جزيي از ملزومات صدور پروانه ساختماني و ساير مجوز هاي شهرسازي در املاكي كه در محدوده نشان داده شده عبور قنات قرار دارند؛

- مطالعات و عمليات پايدارسازي و رفع خطر قنوات موجود؛

- هنگام وقوع حوادث ريزش، ايجاد حفره در زمين، بالازدگي آب و. . . جهت تعيين ارتباط احتمالي حادثه با قنات؛

- اتخاذ تدابير ايمني لازم توسط سازمان هاي مسئول شريان هاي حياتي (خطوط لوله آب، گاز، مخابرات، فاضلاب، خيابان ها و بزرگراه ها و ...)؛

- مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي پروژه هاي عمراني شهر تهران.

از كليه كاربران اين نقشه درخواست می گردد كه هرگونه اطلاعات حاصل از برداشت هاي زميني، گزارشات حوادث روي داده و پروژه هاي عمراني درگير با قنوات و . . . را جهت تدقيق، تكميل، تصحيح و به روز رساني نقشه به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ارسال نمايند.
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا