صمیم مرادی روزبهانی

معاون آمادگی، مقابله و پدافند غیرعامل