Menu

سامانه جامع مدیریت بحران

 


 

سامانه جامع مدیریت بحران، در راستای مدیریت یکپارچه و موثر بحران در سطح شهر، با اتکاء بر اطلاعات توصیفی و مكانی جمع‌آوری شده ـ که از ساختار مشترك و استانداردی نیز برخوردار گردیده‌اند ـ و به منظور ایجاد مكانیزمی برای هماهنگی موثر در چرخه مدیریت بحران(پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی)، به گونه‌ای که زمینه مدیریت جامع منابع و اجرای طرح عملیاتی منسجم و کامل را برای کلیه ذینفعان مدیریت بحران شهر تهران امکان پذیر ‌سازد، طراحی و ایجاد شده است.

 

-         سامانه جامع بروز نگهداری اطلاعات مکانی توصیفی

امکان جمع آوری، تحلیل و در اختيار قرار گیری داده ها و اطّلاعات شورای هماهنگی مديريت بحران شهر تهران به صورت كارآمد، قابل قبول و تحت شبكه و ارائه به صورت برخط برای مديران بحران و کارشناسان در شرایط عادی و شرایط اضطرار

 

-         سامانه نقشه های موضوعی

وجود گزارش هاي آماده مكاني توصيفي، امكان استفاده از اطلاعات مكاني توصيفي موجود در ساير مجموعه شهرداري تهران، تخصيص فضاي اختصاصي به داده هاي مديريت بحران با امكان مديريت سطوح دسترسي، امكان بارگذاري اطلاعات مكاني توصيفي با توجه به اعلام نيازمندي هاي بخشهاي مختلف سازمان، امكان تعريف سطوح دسترسي براي سازمان هاي عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران

 

-         سامانه تحلیل اطلاعات

تبدیل اطلاعات به نمودارها و جداول با کاربری ساده تر بر اساس اطلاعات مکان محور در راستای استفاده در برنامه ریزی های شهری با نگاه ویژه به مدیریت بحران

 

-         سامانه هشدار سریع

اعلام وقوع زلزله به مردم و سیستم‌های خودکار چند ثانیه قبل از وقوع آن، با ماموریت کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله و نجات جان و اموال مردم در هنگام وقوع زلزله احتمالی

  

-         سامانه تخمین خسارت

تشخيص زلزله و تخمين خسارات و تلفات ناشی از زلزله‌های احتمالی

 

-         سامانه فرماندهی حادثه

مدیریت صحنه حادثه براساس دسترسی به فرماندهان و نیروهای مورد نیاز براساس سطح بندی حادثه، دسترسی به تجهیزات مورد نیاز و محل های نگهداری آن، هماهنگی و مدیریت و فرماندهی محل حادثه براساس نقشه برخط محل حادثه و جانمائی نیروها و تجهیزات موجود، رصد وضعیت حادثه، ارتباط صوتی تصویری بین نیروهای حاضر در صحنه حادثه و مرکز فرماندهی

 

-         سامانه خانه های دوام

برنامه ریزی، اجرا و ثبت فعالیت های مرتبط با تربیت مربی و جذب و آموزش داوطلبان دوام و آتش نشانان داوطلب

 

-         سامانه مدرسه آماده

ارتقاء آمادگی، ایمنی و توانمندسازی مدارس شهر تهران برای مقابله با حوادث، افزایش مهارت فردی پرسنل مدارس و دانش آموزان در مواجهه با حوادث و تهیه سند کاهش خطرپذیری مدارس

 

-         سامانه مکان محور پايشي، پردازشي، تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي و سنجش ريسك

پشتیبانی تصمیم گیری، سامانه های پایشی ریسک ناشی از مخاطرات مختلف مانند زلزله، سیل و فرونشست طراحی و براساس خروجی های تهیه شده در سامانه های پایشی، تحلیل های مرتبط در سایر سامانه های متصل

 

-         سامانه پایش تاب آوری شهر تهران

سامانه ای یکپارچه برای بررسی شاخص های شهر تاب آور در راستای ارتقاء ظرفیت ها در برابر حوادث، کاهش خسارات ناشی از رخداد حوادث و بازگشت به شرایط پیش از وقوع حادثه در حالتی بهتر

 

-         سامانه کاهش خطرپذیری محلات شهر تهران

با امکان شناخت مخاطرات و تعیین مشخصات هر کدام، تحلیل آسیب پذیری‌ها، تحلیل ظرفیت‌ها، تحلیل خطرها، اولویت بندی خطرها، تعریف سناریوهای محتمل(با در نظر گرفتن مخاطرات ثانویه)، تدوین برنامه عملیاتی کاهش خطرپذیری برای محلات شهر تهران با همکاری سرای محلات شهر تهران

 

-         سامانه ارزیابی چشمی ساختمان های شهر تهران(RVS)

ارزیابی ساختمان های توسط کارشناسان متخصص و ورود اطلاعات و محاسبه میزان آسیب پذیری بر اساس شاخص های تعریف شده

 

-         سامانه پایش و تهیه نقشه های مخاطرات

تهیه نقشه مخاطرات شهر تهران از طریق اخذ تحلیل‌های مراکز کنترل مخاطرات نظیر هواشناسی، شریان‌های حیاتی، ژئوفیزیک، زمین‌شناسی، پژوهشگاه زلزله و ... با استفاده از اطلاعات مکانی موجود در شهرداری تهران و پایش برخط مخاطراتی مانند فرونشست، آلودگی هوا، سیل و ...

 

-         سامانه ارزیابی آسیب پذیری

شناسایی آسیب‌پذیری‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی با استفاده از خروجی‌های سامانه پايش و تهيه نقشه‌هاي مخاطرات

 

-         سامانه یکپارچه ثبت، گزارش‌گیری و تحلیل حوادث

ارائه راهکارهای مورد نیاز مدیریت بحران از طریق تحلیل داده‌های، سامانه شناسایی، پیش‌بینی و تحلیل مخاطرات با استفاده از سنجش از راه دور و GIS و مخاطرات ثبت شده توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی ثبت کننده مخاطرات (137 شامل اعضا کارگروه شریان های حیاتی، سامانه‌های 137 و 1888، آتش‌نشانی، اورژانس  و ...)