ارزيابي نسبي مخاطرات (ريسك) محلات تهران به منظور تدوين سند كاهش خطرپذيري حوادث و سوانح در سطح تمامی محله های پایتخت با استفاده از شاخصهاي مرتبط با آسيب‌پذيري و در نظر گرفتن مخاطرات محتمل هر محله انجام می شود.

image

جلسه هماهنگی اجرای پروژه تدوین سند کاهش خطرپذیری بلایا به منظور بررسی روند اجرای پروژه، اقدامات و راهکارهای مناسب جهت ارائه خروجی به ستادهای مدیریت بحران مناطق و تأییدیه از نواحی و محلات شهرداری تهران برگزار شد.

image

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز مطالعات طراحی و راه اندازی سامانه پیش بینی و هشدار سیلاب در تهران خبر داد.

image