استان معین

سوانح طبیعی و انسان‌ساز همواره در طول تاریخ از عوامل بروز خسارات مادی و تلفات جانی به شمار آمده و در این بین برخی از كشورها به دلایل مختلفی از جمله شرایط محیطی، قرارگیری در موقعیت جغرافیایی لرزه‌خیز، گسترش شهرنشینی و ... بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند. کشور ایران از لحاظ پتانسیل وقوع بلایای طبیعی بالاخص زمین‌لرزه در سطح بالایی بین كشورهای جهان قرار دارد كه تجارب تلخ گذشته و وقوع زمین‌لرزه‌های متعدد در شهرهای مختلف كشور مؤید این موضوع می‌باشد. گاهاً به دلیل بزرگی ابعاد حادثه ظرفیت‌های محلی پاسخگو نمی‌باشد و نیاز به بكارگیری ظرفیت‌های ملی جهت بازسازی و احیاء مجدد است كه به همین علت نقش استان‌های معین در زمان وقوع حوادث از اهمیت بسزایی برخوردار است. از اینرو در این دستورالعمل به نقش و وظایف دقیق، نحوه فراخوان، شیوه اعزام و استقرار و اقدامات استان‌های معین، پیشتاز و جانشین دركلان‌شهر تهران درجریان وقوع حوادث منطقه‌ای و ملی پرداخته شده است.