نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه DNNArticle
شاخه

در اجراي طرح "ساماندهي و توسعه خدمات و استقرار گروه هاي امداد کوهستان در ارتفاعات شهر تهران" بر اساس مصوبه جلسه هفتادوهفت شوراي اسلامي شهر تهران در تاريخ 16/11/86 ، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران موظف است از طريق هماهنگي با كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط با تهيه دستورالعمل مشخصي در زمينه ساماندهي و توسعه خدمات و استقرار گروه هاي امداد کوهستان در ارتفاعات شهر تهران اقدام نمايد.

 

 

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا