نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه موزه زلزله
Skip Navigation Links.
کمينه
شاخه


طراحي و احداث موزه زلزله از تكاليف قانوني سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران مي باشد در سالهاي گذشته همه ساله اعتبار قابل ملاحظه اي در بودجه براي اين موضوع پيش بيني مي گرديد اما به مرحله اجرا نمي رسيد.

اهداف ایجاد موزه زلزله:
 

·    ايجادحساسيت در شهروندان در خصوص بلاياي طبيعي به خصوص زلزله

·    آشنايي شهروندان با مفهوم زمين لرزه  وتاثير به كارگيري راه‌هاي پيشگيري وآمادگي در برابر زلزله

·    ايجاد تجربه واحساس عيني دربازديدكنندگان از مفهوم بلاياهاي طبيعي به خصوص زلزله

·    درس آموزي از سوانح گذشته ومكاني براي بهبود تصميم گيري مديران

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا