Enter Title

به منظور مشاهده مراکز امن اضطراری در نقشه تهران به صورت زیر عمل نمایید:

1. ابتدا به آدرس map.tehran.ir مراجعه نمایید.

2. سپس روی منوی "لایه‌های گویاساز" مشابه تصویر زیر کلیک کنید.


3. در انتها از زیر منوی "لایه‌های عمومی"، بر روی گزینه "مدیریت بحران" کلیک و گزینه "مکان‌های تخلیه اضطراری" را فعال کنید.