• کد پستی : 1463613111
  • تلفن : 021-44244040 , 021-1811
  • نمابر : 021-44243100
  • آدرس : انتهای بزرگراه جلال آل احمد، نرسيده به بزرگراه آيت ا...اشرفی اصفهانی، نبش خيابان نهم، سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران
  • ایمیل : info.tdmmo@tehran.ir

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما