جدول پخش برنامه تلویزیونی شهر آماده از شبکه 5 سیما

 

برنامه تلویزیونی شهر آماده    منطقه - محله تاریخ پخش      لینک تلویبیون        موضوع آموزشی کارشناس
18-خلیج فارس شمالی 99-07-05 https://www.telewebion.com/episode/2377563 سیل خانم شریف واقعی
12-پامنار 99-07-04 https://www.telewebion.com/episode/2374922 فرونشست و فروریزش خانم شریف واقعی
12-ایران 99-07-02 https://www.telewebion.com/episode/2374922 گودبرداری خانم شریفی
15-اتابک 99-07-01 https://www.telewebion.com/episode/2374019 پناه گیری آقای امامی
15- نعمت آباد 99-06-31 https://www.telewebion.com/episode/2373198 تخلیه امن اضطراری خانم هاشمی
3-قلهک 99-06-30 https://www.telewebion.com/episode/2372241 طوفان خانم کریمی
11-حر 99-06-29 https://www.telewebion.com/episode/2371314 اقدامات بعد از وقوع بحران آقای امامی
9-مهرآباد جنوبی 99-06-27 https://www.telewebion.com/episode/2370325 آشنایی با زلزله آقای امامی
17-امامزاده حسن(ع) 99-06-26 https://www.telewebion.com/episode/2369603 پناه گیری آقای امامی
13-حافظیه 99-06-25 https://www.telewebion.com/episode/2368081 خانه دوام و ایمنی آقای محمدی
3-ونک 99-06-24 https://www.telewebion.com/episode/2367200 کوله نجات آقای امامی
20-استخر 99-06-23   مدیریت بحران ساختمان آقای محمدی
4-گلشن (خاک سفید) 99-06-22 https://www.telewebion.com/episode/2365429 شبکه راه های اضطراری خانم شریفی
9-شمشیری 99-06-20 https://www.telewebion.com/episode/2363857 سند مخاطرات مدرسه آماده خانم ماهینی
14-پرستار 99-06-19 https://www.telewebion.com/episode/2363045 گودبرداری خانم شریفی
12-هرندی 99-06-18 https://www.telewebion.com/episode/2362059 پناه گیری آقای امامی
6-امیرآباد 99-05-06 https://www.telewebion.com/episode/2306758 دوام آقای محمدی
1-ازگل 99-05-04 https://www.telewebion.com/episode/2325742 پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران آقای سلیمی
6-جمالزاده 99-05-03 https://www.telewebion.com/episode/2304659 مدرسه آماده خانم ماهینی
5-شهران شمالی 99-04-30 https://www.telewebion.com/episode/2321790 خانه دوام و ایمنی آقای محمدی
16-خزانه 99-04-29 https://www.telewebion.com/episode/2320887 کانکس دوام آقای سلیمی
21-وردآورد 99-04-28 https://www.telewebion.com/episode/2320022 سامانه هشدار سریع زلزله آقای نوروزی
 16- جوادیه 99-04-26 https://www.telewebion.com/episode/2318442 - -
22- آبشار 99-04-25 https://www.telewebion.com/episode/2317791 دوام خانم نصیری دوست
21- شهرک فرهنگیان 99-04-24 https://www.telewebion.com/episode/2317009 مدرسه آماده خانم ماهینی
 7- حشمتیه 99-04-23 https://www.telewebion.com/episode/2316159 مدیریت بحران ساختمان آقای محمدی
2- سعادت آباد 99-04-22 https://www.telewebion.com/episode/2315408 توفان خانم کریمی
 8- فدک 99-04-21 https://www.telewebion.com/episode/2314661 مدیریت بحران ساختمان آقای محمدی
4- حکیمیه 99-04-19 https://www.telewebion.com/episode/2312617 کیف نجات آقای امامی
 8- هفت حوض 99-04-18 https://www.telewebion.com/episode/2312218 تخلیه امن اضطراری خانم میرزاهاشمی
22- شهدای خلیج فارس 99-04-17 https://www.telewebion.com/episode/2311505 مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای آقای امامی
 7- تسلیحات 99-04-16 https://www.telewebion.com/episode/2310668 مانور تخلیه اضطراری در مجتمع مسکونی خانم میرزاهاشمی
21-شهرک شهید باقری 99-04-15 https://www.telewebion.com/episode/2310269 زلزله آقای امامی
 16- نازی آباد 99-04-14 https://www.telewebion.com/episode/2310266 کانکس دوام آقای سلیمی
1- محله زعفرانیه 99-04-13 https://www.telewebion.com/episode/2310265 مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران آقای قودجانی
 21- شهرک غزالی 99-04-12 https://www.telewebion.com/episode/2310262 سامانه هشدار سریع زلزله خانم شریف واقع
 6- امیرآباد 99-04-10 https://www.telewebion.com/episode/2306758 دوام آقای محمدی                   
 1- گلابدره 99-04-09 https://www.telewebion.com/episode/2305741 اپلیکیشن شهر آماده آقای شریفی
 6- جمالزاده        99-04-07              https://www.telewebion.com/episode/2304659 مدرسه آماده خانم ماهینی