نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه دفتر حقوقي

اهداف و راهبردها

دفتر حقوقي سازمان به عنوان يكي از دفاتر تخصصي براساس شرح وظايف تعريف شده و با توجه به اهداف و رسالت­هاي معين تلاش دارد تا با ارايه  خدمات مشورتي  در زمينه­هاي حقوقي، قضايي، ثبتي و قراردادهاي منعقده  و دفاع از حقوق، منافع و مصالح سازمان در محاكم و مراجع مختلف و ايجاد هماهنگي در اتخاذ مواضع حقوقي  با ملحوظ نمودن اصول و موازين قانوني، نسبت به  بازنگري و تنقيح  قوانين، بررسي و تعيين  مقررات ناسخ و منسوخ و تفكيك آنها از قوانين و مقررات لازم الاجراء، بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح­هاي مراجع تقنيني، تهيه وتنظيم لوايح مورد نياز سازمان جهت ارايه به مراجع قانونگذاري، رفع شبهات حقوقي و ابهامات تقنيني و دفاع از حقوق سازمان در دعاوي مطروحه له  يا عليه سازمان  و ارزيابي و  نظارت بر فعاليتهاي مرتبط و ارائه راهكارها و پيشنهادهاي سازنده، رياست محترم و ساير بخش­هاي سازمان را در رسيدن به اهداف و راهبرد­هاي فوق­الذكر ياري رساند

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا