نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  03/25/2017 - شنبه 5 فروردين 1396

کمينه آرشیو اخبار

image
چهارمین جلسه فصلی ستادهای مدیریت بحران مناطق 2، 13 و 20 با حضور نمایندگان سازمان های عضو ستاد برگزار شد.

image
مانور آمادگی در برابر بحران با محور زيست محيطي و مقابله با آبگرفتگي و سيلاب شهري در منطقه 15 برگزار شد.


image

یک بار دیگر حادثه پلاسکو نشان داد که موضوع مدیریت بحران وایمنی شهر در برابر حوادث وسوانح تا چه اندازه ازاهمیت برخوردار است.کالبدشکافی و آسیب شناسی حادثه پلاسکو درس های عبرت آموزی برای مدیریت شهری و ساختار نهادهای عمومی، دولتی و حاکمیتی دارد که باید از یک سو استخراج و تدوین شود و از سوی دیگر عبرت ها و نتایج آن برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه به کار گرفته شود.


image

حادثه بم پرده از واقعیت هاي تلخي برداشــت كه حاكي از آن بود كه شهرهاي كشور در برابر حوادث غیرمترقبه آســیب پذيري فراواني دارند. بعد از اين حادثه بود كه نگاه ها به مقررات ملي ساختمان معطوف شد و تغییراتي در آن ايجاد گشت. گرچه حساسیت ها در حوزه مقررات ايمني در غبار گذر زمان به فراموشي سپرده شد اما به هر روي سبب شد تا در حوزه ايمني ساختمان ها تغییراتي ايجاد شــود. 


image

سرپرست اورژانس کشور گفت: جمع آوری آمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در سراسر کشور نشان می دهد که در حوادث این شب 2 هزار و 600 نفر مصدوم شدند.


image

ستادهای مدیریت بحران مناطق بیست و دوگانه شهر تهران با هدف پیشگیری و مقابله با مخاطرات ناشی از شب چهارشنبه پایان سال با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو ستاد فعال و به حالت آماده باش بودند.


image

کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در قالب اجرای طرح بازآموزی به صورت عملی و نظری طی چهار روز در کارگاه آموزشی کمک های اولیه  شرکت کردند.


image
چهارمین جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه هشت با محور چهارشنبه پایان سال برگزار شد.

image

ستاد مدیریت بحران شهر تهران با هدف پشتيباني متقابل سازمان‌هاي مسؤل مديريت بحران از يكديگر در امر پيشگيري و كاهش خطرات ، عمليات مقابله و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين مسؤلان در مراسم شب چهارشنبه آخر سال فعال شد.


image

فرا رسیدن سال نو نوید بخش تداوم حیات و نو شدن به مثابه احیای زندگی است. نوروز نمادی است برای آنکه دریابیم هر روزمان می تواند متفاوت تر از پیش و سرشار از تحول و دگرگونی باشد. تغییر و تحولی که ریشه در کسب تجربیات دیروز و نگرشی نو به فردای مان دارد. از این منظر پایان هر سال فرصتی مطلوب است تا به آنچه در طی یک سال انجام شده  نگریست و با ارزیابی و تحلیل آن برای برداشتن گامی نو و پرتوان در سال جدید اقدام نمود.


کمينه آرشیو اخبار
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا