نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه

اهداف و رويکردها

در طرح جامع امداد و نجات كشور كه به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است بحران اينگونه تعريف شده است: " حوادثي كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي كند و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد."

اساساً آنچه که موجب اثربخشي فرآيند مديريت بحران مي شود سرعت عمل، دقت و توان مديريتي ساختار مي باشد وفناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک ابزار کارآمد وبه روز با دارا بودن امکانات بالقوه بسيار مي تواند نقش کليدي در اين مهم ايفا کند.

اهداف

-   ايجاد يکپارچگي در اطلاعات موجود از طريق تکنيکهاي مخابراتي

-   استفاده از ابزارهاي و امکانات جديد براي کنترل و نظارت بر موقعيتهاي بحراني

-   امکان بهره برداري و ايجاد تجميع در اطلاعات موجود اعم از اطلاعات انساني ، جغرافيايي و آماد و کمک رساني

-   ايجاد سرعت عمل در فرايند هماهنگي هاي ستادي و درون سازماني

-   ايجاد پل ارتباطي براي ارتباطات فرا سازماني

-   رفع نواقص عدم بروز رساني اطلاعات کليدي بحران همانند مناطق ، ميزان مجروحين ، موجودي آماد و نظاير آن

-   دريافت بازخورد بدون واسطه از عملکرد سطوح سازمان

-   تسهيل برگزاري جلسات و هماهنگي ها با برداشتن محدوديتهاي فيزيکي

-   رفع چند دستگي اخبار و اطلاعات و تسريع در تاييد اخبار

-   بهره برداري بيشتر از ساختارهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

-   استفاده از امکانات راه دور، نظير سلامت راه دور(E health) براي به حداکثر رساندن منابع نيروي انساني

مدير دفتر فناوري اطلاعات

نسرين گياه چين

·  کارشناس کامپيوتر- نرم افزار

·  داراي گواهينامه مديريت خدمات فناوري اطلاعات (ITIL V3)

·  داراي گواهينامه Microsoft MCSD

·  داراي گواهينامه Microsoft MCTS

·  داراي گواهينامه Microsoft SQL Server

·  داراي گواهينامه VB.NET Project

 

 

 

سوابق كاري:

·  مدير فناوري اطلاعات  شرکت توسعه پردازش اطلاعات

·  مدير پروژه نرم افزارآموزشگاههاي زبان  کشور

·  مدير پروژه نرم افزار مراکز مشاوره کشور

·  برنامه نويس پروژه نيروي انساني وزارت دفاع کل کشور

·  برنامه نويس پروژه  نرم افزار آزمايشات ژئوتکنيک

 

پروژه ها

1-  توسعه سامانه تخمين خسارت TDES

2-  بومي سازي نرم افزار تخمين خسارت Radius

3-  بومي سازي نرم افزار تخمين خسارت Hazuse

4-  طراحي و راه اندازي سامانه مديريت بحران

5-  راه اندازي share point

6-  راه اندازي webGisمعرفي نرم افزار

 1-  سامانه تخمين خسارت TDES

 2-  سامانه تخمين خسارت Radius

 3-  سامانه تخمين خسارت Hazuse

 4-  سامانه مديريت بحران DMS

 5-  Share point

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا