نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه معاونت آمادگي، عمليات و امور مناطقدر چرخه مديريت بحران مراحل پيشگيري، آمادگي  ، مقابله و بازسازي پيش بيني شده لذا مي‌توان عنوان كرد محقق ساختن وظايف برشمرده در مرحله آمادگي و مقابله به اضافه وظايف خطير ديگري كه در هماهنگي امور مناطق و مركز فرماندهي و كنترل  به اين معاونت محول شده اهداف تشكيل معاونت آمادگي – عمليات و امور مناطق مي‌باشد.

آمادگي :

مجموعه اقداماتي است كه توانايي شهروندان، مديريت شهري ومردم را درانجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد . آمــادگي شامل مطالعه، تحقيق، جمـع آوري اطلاعات، برنامه ريزي، سازماندهي، طراحي، تأمين منابع و امكانات، آموزش، تمرين و مـانور است . آموزش شامل آموزش هاي همگاني و تخصصي براي شهروندان، مسئولين و دست اندركاران ذيربط است كه از طريق رسانه هاي گروهي، صدا و سيما يا به طرق مقتضي ديگر ارائه مي شود.

مقابله :

 انجام اقدامات و ارائه خدمـات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و امـوال عمومي و دولتي و جلوگيري از گسترش خسارات انجـام مي گيرد . مقابله شــامل هشدار، اطفاء حريق، كنترل منابــع آب، برق‌، گاز،مــواد سوختي، انفجاري، شيميايي و جستجو، نجـات وامـداد، بهداشت، درمان، تـأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، تدفين اجسـاد، آواربــرداري، دفع پسماندهـا، سوخت رساني واطلاع رساني است .

مديريت امور مناطق:

شامل مجموعه تمهيدات و فعاليت هايي است كه با هدف ايجاد هماهنگي مناسب بين ستادهاي مديريت بحران مناطق و نيز پشتيباني مطلوب  از آنها از طريق بسترسازي و ايجاد ظرفيت هاي مقابله در سطح مناطق و نيز پيگيري عمليات اجرايي در انجام مراحل مختلف مديريت بحران مي باشد. اين هماهنگي ها حول حوزه هاي مختلفي همچون : عملياتي نمودن سياست هاي ستاد و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران- برنامه ريزی به منظور جلب مشاركت هاي مردمی –شناسایی نقاط مستعد جهت برپايي اردوگاه هاي اسكان اضطراري - تشكيل گروههاي مديريت بحران در اماكن اداري ، تجاري و مسكوني - نظارت بر فعاليت ستاد مديريت بحران نواحي- احراز آمادگي و انجام اقدامات لازم براي مقابله با بحران در سطح منطقه به ترتيب قبل و بعد از وقوع بحران- تهيه طرح هاي منطقه اي براي مديريت بحران- تشكيل تيم هاي عملياتي نجات منطقه و ناحيه در راستاي عمليات جستجو و نجات مي باشد.

مديريت  مانور:

شامل شبيه سازي شرايط بحراني با هدف ارتقاي سطح آمادگي جهت انجام عكس العمل سريع و مناسب در برابر بحران ها مي باشد. بطوركلي با اجراي تمرين و مانور مي توان جنبه هاي مختلف مقابله با بحران از قبيل: اطلاع رساني، تصميم گيري، هماهنگي، برقراري ارتباطات و هدايت پذيري نيروها را مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. همچنين برگزاري مانور اين فرصت را بوجود مي آورد  تا اهدافي همچون: تمرين تخصصي نيروهاي عملياتي درگير در بحران- تمرين عمليات و وحدت فرماندهي سازمان هاي مسئول در چارچوب سيستم فرماندهي حادثه- شناسايي نقاط ضعف و قوت- برآورد كمي و كيفي منابع- افزايش آگاهي عمومي نسبت به مهارت هاي لازم جهت مقابله با حادثه و نيازهاي زمان بحران- ترويج همكاري بين نيروهاي سازمان هاي تخصصي و نيروهاي داوطلب مردمي- تقويت ارتباطات ميان سازمان ها و عملكرد سيستم هاي ارتباطي در زمان بحران را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

مركز فرماندهي و كنترل

مركز كنترل و فرماندهي با هدف جمع آوري -  پردازش و انتشار مداوم اطلاعات محيطي، برقراري و حفظ ارتباط بين اعضاي سيستم فرماندهي، طرح ريزي – سازماندهي – هماهنگي و هدايت عمليات ، پشتيباني همه جانبه از نيروها و تداوم آن در تمام مراحل عمليات و فرماندهي   ، كنترل و نظارت بر نيروها در صحنه عمليات يكي از اركان سازمان و اين معاونت مي‌باشدبمنظور ارتقاي سطح آمادگي كلان شهر تهران در مواحهه با بلاياي طبيعي و نيز پرداختن به يكي از مراحل اصلي چرخه مديريت بحران اقدامات گسترده‌اي در فاز آمادگي صورت پذيرفته كه اين اقدامات حول سه محور كلي:  آموزشی، اجرایی و تجهیزاتی در نظر گرفته شده كه تلويحا به برخي از آنها اشاره مي‌گردد :

احداث 99 پایگاه پشتیبانی مديريت بحران

 تجهیز اين پایگاه ها به بیش از 300 هزار قلم انواع ادوات و تجهیزات امدادی

مستقر نمودن تیم های امدادی در 46 پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران

راه اندازی 11 محل نشست و برخاست بالگرد در جوار اين پايگاه‌ها بمنظور تسريع در عمليات امدادرساني

همچنين افزون بر  99 پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران موجود ، 10 پایگاه جدید نيز احداث شده است

تامين 300 دستگاه کانکس براي ذخیره سازی تجهیزات امداد و نجات در محلات شهر تهران

آگاه سازي و اطلاع رسانی عمومي با بهره گیری از انواع تبلیغات محیطی و ظرفيت رسانه هاي جمعي و تشکیل ساختار توليد و انتشار اخبار در رسانه هاي ديداري ، شنيداري و مكتوب به همراه توسعه همکاری های بین المللی با هدف کسب تجربیات سایر کشورها

راه اندازی پایگاه امداد رسانی کوهستان در ارتفاعات شمال تهران  از اقدامات موثر دیگری است که در بخش آمادگي  انجام شده است.

با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث و باعنايت به  نقش غير قابل انكار اطلاعات درتصميم گيري‌هاي بموقع و مناسب، خصوصاً دربخش  مديريت بحران كه مي تواند تاثيرات زيادي در هدايت صحيح نيروها وامكانات وكاهش آسيبها ايفاء نمايد، اهتمام به  طراحي وراه اندازي سامانه هاي اطلاعاتي با قابليت هاي  كاربري آسان جهت بهره‌گيري از داده هاي مورد نياز اجتناب ناپذير بوده، لذا سامانه اطلاعاتی مدیریت بحران Disaster Management Information System   (DMIS) با ذخيره سازي بيش از 350000 قطعه نقشه هوايي در 18 لايه بزرگنمايي با قابليت سرعت بالا در بارگذاري بيش از 75.000 فيلد و لايه اطلاعاتي از قبيل شريان هاي حياتي، عوامل بحران زا و بحران زدا، واحدهاي امدادي، درماني ، انتظامي و ... بدون نياز به بستر نرم افزاري و سخت افزاري خاص و به صورت آفلاين در سطح مديريتي با تلاش شبانه روزی پرسنل سخت کوش حوزه معاونت آمادگي- عمليات و امور مناطق طراحي و پياده سازي شده و شرايط را براي پشتيباني كليه واحدهاي عملياتي ميسر ساخته است.

این سامانه با مد نظر قرار گرفتن دو اصل  طراحی شده   :

      اصل اول ؛کاربری آسان (USER FRIENDLY)  جهت استفاده مدیران و کارشناسان با هر گرایش و سطح تحصیلات  و اصل دوم؛ کار کرد بدون وابستگی به هیچگونه بستر اینترنتی و اینترانتی ( OFF LINE) جهت استفاده در هر مکان و زمان با سرعت قابل توجه.

این  سامانه مشتمل برچهار قسمت مي‌باشد :

اطلاعات پایه و اساسی

نقشه مدیریت بحران

تخمین خسارات

 و عملکرد مناطق
در  طرح جامع امداد و نجات كشور و همچنين مصوبات موسوم به  مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران كه ازسوي شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيده ، درتعريف » فاز  مقابلــه « اينگونه آمده است » انجام اقدامات و ارائه خدمـات اضطراري به دنبال وقوع بحران كه با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و امـوال عمومي و دولتي و جلوگيري از گسترش خسارات انجـام مي گيرد . مقابله شــامل هشدار ، اطفاء حريق ، كنترل منابــع آب ، برق‌، گاز ،مــواد سوختي ، انفجاري، شيميايي و جستجو ، نجـات وامـداد ، بهداشت ، درمان ، تـأمين امنيت ، ترابري ، ارتباطات ، تدفين اجسـاد ، آواربــرداري ، دفع پسماندهـا ، سوخت رساني واطلاع رساني است « .

به منظور نيل به هدف در نظر گرفته شده ، اقدامات متعددي از سوي متوليان ذيربط در طول بيش از يك دهه معمول  ،  بطوريكه در سال 1380 توسط دست انداركاران تهيه  طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران ، کمیته هاي تخصصی در سه بخش «امداد و نجات»،  «اسكان» و «پشتيباني» پيش بيني كه اين ساختاردر سال 1383  توسط شوراي اسلامي شهر تهران  در  جدول پيوست ماده بيست و سوم مصوبه مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران در قالب  بيست كميته تخصصي  تعيين و سازمانهاي مسئول ،همكار وفعاليتهاي تخصصي مربوطه مشخص گرديده اند ، و .اخيرا نيز شوراي عالي مديريت بحران كشور براساس تبصره 4 ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون مديريت بحران كشور  خواستار  تشكيل  كارگروههاي تخصصي گرديده است كه مراتب جهت تعيين تكليف به   شوراي اسلامي شهر تهران منعكس شده است  ، لذا با توجه به وظايف برشمرده به برخي  اقدامات صورت گرفته  محقق شدن اهداف در نظر گرفته شده در زمان بحران اشاره مي نمايم

نجات جان افراد

جهت جستجوي تخصصي براي يافتن افرادوبيرون آوردن اصولي آسيب ديدگان گرفتار در آوار ،كميته تخصصي  جستجو، نجات به مسئوليت جمعيت هلال احمر استان تهران و عضويت سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهر تهران،نهادهاي ذيربط در ارتش و سپاه پاسداران، نیروهای سازمان یافته مردمي در مناطق و محلات  ، نیروهای جستجو و نجات شهرداری(مناطق، نواحي، محلات)، نيروي مقاومت بسيج(سپاه محمد رسول ا...(ص) وستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران  تشكيل گرديده اين كميته برپايه گامهاي دهگانه ابلاغي از سوي ستاد جهت  تهيه برنامه عملياتي  تا گام ششم پیش رفته و در حال بررسي شرح وظايف كلي  از طريق دريافت شرح وظايف ذاتي سازمانهاي عضو و تلفيق آنها به منظور تهيه شرح وظايف كلي كميته تخصصي است. استانداردهای مأموریتی موردنياز  در 4 محور به کمیته اعلام گردیده که تاكنون  تعيين نگرديده ، براساس ارزيابي صورت گرفته  با مقایسه توان و امکانات موجود جمعيت  با محتمل ترين مخاطره كه در سناریوي شناور تعريف شده ، توانمندی دربخش نیروی انسانی ،  ماشين آلات و بالگرد مورد ارزيابي قرار گرفته،   همچنين  چالشهاي جستجو ونجات در شهر تهران در 7 بخش مشخص  ودر جلسه اتاق فكر ستاد كه با حضور افراد متخصص وصاحب نظر تشكيل مي گردد ، ارائه شده است
  

ترياژ و تخليه مجروحين

جهت ترياژ و تخليه مجروحين ،كميته تخصصي اي به همين نام  به مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( مركز اورژانس تهران) عضويت  ‌سيستم پيش بيمارستاني سپاه - ‌سيستم پيش بيمارستاني ارتش - جمعيت هلال احمر استان تهران - ‌شركت شهر سالم شهرداري تهران - ‌مراكز اورژانس خصوصي- بسيج جامعه پزشكي تشكيل گرديده اين كميته در حال بررسي شرح وظايف كلي  و نقشه راه ابلاغي توسط ستادمي باشد، درحال حاضر  استانداردهای مأموریتی كميته موصوف تعيين گرديده ليكن اين استاندرادها نياز به بازنگري دارد،  توان و امکانات مورد ارزيابي واقع و چالشهاي فرآروي  كميته مشخص  ودر جلسه اتاق فكر ارائه گرديده ، ازجمله اقدامات صورت گرفته جهت اجراي موفق تر ماموريتهاي پيش رو تعيين  نقاط جمع آوري مجروحين (CP)،  افزایش ظرفیت ناوگان عملیاتی، تجهیز پایگاههای اورژانس به خودروهاي ويژه مديريت بحران،  تجهیز تمامي آمبولانس های مرکز اورژانس تهران به دستگاه های شوک خودکار و تجهيزات تخصصي  و  راه اندازی تیمهای امدادی با 30 دستگاه موتورلانس، خرید و تجهیز یک دستگاه خودروي میدی باس به منظور پوشش ارتباطی نواحی چهارگانه تهران بزرگ، بهره گیری از سه دستگاه خودروي كمك دار به منظور پوشش امدادی مناطق صعب العبور، و اجرای مانورهای آمادگی مي باشد.

 اسكان اضطراري و تأمين لوازم و وسايل اوليه زندگي براي  پناجويان:

كميته تخصصي تحت همين عنوان به  مسئوليت  جمعيت هلال احمر استان تهران و عضويت سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهر تهران،نهادهاي ذيربط در ارتش و سپاه پاسداران، نیروهای سازمان یافته مردمي در مناطق و محلات  ، نیروهای جستجو و نجات شهرداری(مناطق، نواحي، محلات)، نيروي مقاومت بسيج(سپاه محمد رسول ا...(ص) وستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران سازماندهي گرديده اين كميته جهت تهيه برنامه عملياتي اسكان اضطراري شهر تهران اقداماتي را بمنظور تجهيز مراكز مستعدد در دستور كار قرار دارد در اين ارتباط به جهت تسريع در آماده سازي محلهاي اسكان وظرفيت موجود در ستاد هاي مديريت بحران مناطق  شهرداري تهران تاكنون  1002 نقطه مستعد جهت برپايي اردوگاه اسكان اضطراري شناسايي  و 102 شيت نقشه ‌جانمايي چادرهاي اسكان اضطراري طراحي گرديده  و 78 سناريو به انضمام نقشه اسكان اضطراري مربوطه به سازمانهاي مسئول جهت تجهيز ارسال گرديده است

انجام اقدامات درماني تخصصي ،‌ تأمين نيروهاي بهداشتي در اماكن موقت و كنترل بهداشتي مناطق آسيب ديده:

كميته تخصصي بهداشت ودرمان به مسئوليت معاونت سلامت وزارت بهداشت وعضويت دانشگاههاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي - دانشگاه علوم پزشكي ارتش - دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله – بيمارستانها و درمانگاههاي خصوصي- ‌ جمعيت هلال احمر استان تهران - شركت شهر سالم شهرداري تهران – نيروي مقاومت بسيج منطقه تهران بزرگ (بسيج جامعه پزشكي) مي باشد ،  کمیته مذكور در گام هفتم  یعنی تعيين شرح وظايف مي باشد در بررسي سطح توانمندي نيروي انساني حوزه مربوطه  چنانچه  به ازاي هر 1000 نفر مجروح سرپايي نياز به بستري 195 نفر ‌باشد. اين استاندارد را با تعداد مجروح سناريو محتمل تطبيق دهيم  ، كميته مذكور صرفا در اين بخش  داراي كسري  نيروي 91/68  درصدي مي‌باشد.

اطفاء  حريق ،مــواد سوختي ، انفجاري، شيميايي:

 كميته تخصصي آتش‌نشاني و مواد خطرناك به مسئوليت سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران  وبا عضويت سازمان انرژي اتمي- تيم‌هاي ويژه سپاه، ارتش و نيروي مقاومت بسيج- سازمان ساماندهي صنايع و مشاغل تهران – اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران وظيفه دارد تا نسبت به برنامه ريزي وتهيه طرح عملياتي كنترل، مهار، اطفاء، ايمن­سازي حريق ، كنترل و مقابله با  آسيبهاي ناشي از مواد خطرناك ، برقراري ايمني در سايتهاي حادثه و مكانهاي اسكان مردم،‌ تأمين ايمني لازم براي امدادگران اقدام نمايد در اين ارتباط استانداردهای مأموریتی  در بخشي از ماموريتها مشخص گرديده ،  اين كميته  اقدامات جامعي را در راستاي  پيگيري برنامه هاي ابلاغي از سوي ستاد از جمله اعلام ظرفيت وتوانمندي  معمول و. مقاوم سازی تمامی ایستگاه ها، پیش بینی منابع ذخیره سوخت در پنج ایستگاه مرکزی و ایستگاه های فرعی، شناسایی 2300 مورد از اماکن پر خطر و ارائه دستورالعمل های ایمنی، تعیین مکانهای با احتمال وقوع حریق های مهم، پیش بینی منابع مورد نیاز، تهیه طرح های عملیاتی برای 7 نوع حادثه، تعیین استاندارد برقراری ایمنی سایتهای اسکان اضطراری و تأمین ایمنی امداد گران، تشکیل و تجهیز تیم مقابله با نشت مواد خطرناك، و انجام مانورهاي اطفاي حريق از جمله ديگر اقدامات مي باشد

 كنترل منابــع آب ، برق‌، گاز:

 كميته تخصصي شريانهاي حياتي به مسئوليت معاون امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو  كه در حال حاضر به عهده آبفاي استان تهران مي باشد وبا عضويت ‌شركت برق منطقه‌اي تهران شركت  فاضلاب تهران – شركت ملي گاز تهران بزرگ وظيفه دارد تا نسبت به برنامه ريزي وتهيه طرح عملياتي جهت كنترل صحت شريانهاي حياتي و قطع شريانهاي ناايمن ،‌ برنامه‌ريزي و هماهنگي براي تأمين تسهيلات در مكانهاي اسكان مردم،‌ برنامه‌ريزي براي تأمين تسهيلات در مناطق آسيب ديده بر اساس اولويت اقدام نمايد احداث 144 کیلومتر خط انتقال آب با ظرفیت 8 مخزن و 4 ایستگاه پمپاژ،. مقاوم سازی، بازسازی و بهسازی تأسیسات آبرسانی - خرید تجهیزات برق رسانی سیار، ایجاد ناوگان موتوری امدادی و مقاوم سازی شبکه های توزیع برق ،تهیه برنامه و دستورالعمل مدیریت بحران زلزله در شبکه های توزیع برق و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای در مراکز انتقال برق ،عقد قرارداد با شرکت گاز ازکاری ژاپن به منظور شناسایی نقاط ضعف شبکه و تأسیسات گاز تهران، جمع آوری 1538 قطعه شیر با اتصالات پيچ و مهره و تبدیل آنها به شیرهای جوش و جمع آوری97000 قطعه شیر پیاده رو، مقاوم سازی 58 واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز، نصب یک قطعه شیر قطع خودكار گاز (بصورت پایلوت) در شرق تهران. تهیه و تجهیز 11 مورد کانکس بحران به منظور نگهداری تجهیزات و ابزار آلات امدادی در زمان بحران در مناطق و نواحی گازرسانی، انجام مانورهای متناوب و محدود با مشارکت كاركنان امدادی استانهای معین و سازمانهای عضو مدیریت بحران شهر تهران از جمله اقدامات صورت گرفته مي باشد

 تامين امنيت  جاني ومالي  حادثه ديدگان وپناجويان:

كميته تخصصي امنيت و انتظامات با مسئوليت نيروي انتظامي تهران بزرگ  و عضويت نيروي مقاومت بسيج تهران بزرگ- دادگاه عمومي و انقلاب- استانداري تهران - قرارگاه ثاراله سپاه -  نيروي انتظامي استان تهران- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران - نيروي زميني ارتش – سازمان اطلاعات استان تهران- اداره كل اطلاعات غرب تهران- اداره كل دادگستري استان تهران  عهدار محدود و ايزوله نمودن سايتهاي حادثه براي جلوگيري از ترددهاي بي‌مورد،‌تأمين امنيت سايتهاي حادثه و مكانهاي اسكان مردم، همكاري با نيروهاي قضايي براي كنترل جرايم، حفاظت و كنترل زندانها مي باشد  در اين ارتباط تهیه طرح ها و اتخاذ تمهیدات لازم براي کنترل محورهای مواصلاتی، جلوگیری از انسداد مسیرهای منتهی به محلهای حادثه، اعمال محدودیت تردد وسائط نقلیه غیر ضروری، تشدید اقدامات انتظامی براي مقابله با سودجی های مرسوم در زمان حادثه، تشکیل اکیپ های ویژه مدیریت بحران در موضوعات امنیتی و انتظامی  براي برخورد با اقدامات مغرضانه، پیش بینی استفاده از مقرهای پشتيبان و جايگزين برای هر یک از یگانهای تابعه و تشکیل کلانتری شناور جهت تداوم ارائه خدمات انتظامی از برنامه هاي اعلام شده  جهت اجراء درشرايط بحران مي باشد.

آواربرداري:

كميته تخصصي آواربرداري وبازگشايي معابر  با مسئوليت مديريت پسماند  شهرداري تهران وبا عضويت  معاونت امور مناطق شهرداري تهران – قرارگاه مهندسي رزمي سپاه و معاونت پشتيباني، مهندسي و تحقيقات ستاد مشترك سپاه- وزارت نيرو- شركت پالايش و پخش فرآورده­هاي نفتي ايران – بنياد مسكن انقلاب اسلامي – اداره كل راه و ترابري استان تهران – جمعيت هلال احمر استان تهران – مديركل خدمات شهري شهرداري تهران عهدار شناسايي و آواربرداري  مسيرهاي امداد رساني ،‌ جمع‌آوري آوار در دپوهاي از پيش تعيين شده ‌،‌ مي باشد

 استاندارهاي ماموريتي كميته بطور نسبي مشخص گرديده ، چالشهاي بخش جستجو ونجات با نگاه به ماموريتهاي كميته موصوف  احصاء و در جلسه متعدد ارائه گرديده

اطلاع‌رساني و هشدار:

كميته تخصصي اطلاع‌رساني و هشدار با مسئوليت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وعضويت سازمان مديريت بحران شهر تهران- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران-  خبرگزاريهاي رسمي- ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور- جمعيت هلال احمر استان تهران و ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مسئوليت اطلاع رساني شفاف و هدفمند به مردم و نيروهاي دست‌اندركار،  اعلام هشدار با هماهنگي سازمان مديريت بحران شهر تهران، پيشگيري از ايجاد تنش و شايعات بي اساس با هماهنگي نهادهاي ذيربط و اطلاع رساني علمي و مناسب را بعهده دارد در اين ارتباط تأمین اماکن پشتيبان برای شرایط بحران، تهیه دستورالعمل های مختلف در مسائل مشترک و تخصصی، تأمین تجهیزات و امکانات ضروری برای شرایط مختلف بحران، تأمین و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی آموزشی، پوشش خبری حوادث و سوانح ، نشست های آموزشی و توجیهی، برگزاری اردوهای مختلف آموزشی، تهیه طرح های مختلف مرتبط با مدیریت بحران، هماهنگی بخش ها و حوزه های مختلف در بحران ها برگزاری تمرین ها و 34 مانور آمادگی و مقابله مختلف به منظور بررسی نقاط ضعف نفرات، تجهیزات و امکانات و شناسایی قابلیت ها از اقدامات صورت گرفته توسط كميته مذكور مي باشد

اسكان موقت  افراد بي خانمان :

     كميته تخصصي اسكان موقت با مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي  وعضويت بنياد مسكن انقلاب اسلامي - معاونت فني و عمراني شهرداري تهران- قرارگاه مهندسي رزمي سپاه پاسداران- كميته امداد امام خميني (ره) – نيروي مقاومت بسيج تهران بزرگ مسئوليت انجام اقدامات لازم براي اسكان موقت محلي و منطقه‌اي و هماهنگي براي اسكان دائم افراد را بعهده دارد كميته موصوف در حال تهیه مرحله اول طرح جامع اسکان موقت شهر تهران مي باشد . در اين ارتباط ستاد مديريت بحران شهر تهران با استفاده از ظرفيتهاي موجود در سطح شهر تهران اقدام به  طراحی اسکان موقت در 16 سایت و اجرا در 9 پارک جنگلی و پارکهای سطح شهر تهران با پیشرفت متوسط 90% شامل  پارك سرخه‌حصار ،پارك توسكا ،پارك فدائيان اسلام،پارك افرا  ، پارك شقايق،بوستان جانبازان،پارك بزرگراه فتح،پارك خرگوش‌دره،پارك چيتگر با ظرفيت بيش از 17000 نفر نموده است.

تدفين اجساد  :

     كميته تخصصي تدوين اجساد با مسئوليت سازمان بهشت زهرا(س) و عضويت  جمعيت هلال احمر استان تهران – سازمان دامپزشكي استان تهران – دادستاني كل كشور – نيروي انتظامي تهران بزرگ- سازمان پزشكي قانوني- نيروي مقاومت بسيج تهران بزرگ- اداره كل خدمات شهري شهرداري تهران عهدار شناسايي اجساد ، انجام مراسم كفن و دفن،‌ اطلاع رساني دقيق از آمار درگذشتگان مي باشد كه در اين ارتباطات برگزاری آموزش شست و شوي اموات ، افزایش ناوگان حمل و نقل اجساد ، احداث سردخانه مجهز با ظرفیت 400 جنازه  ، حفر و آماده سازي 2000 قبر و پیش بینی فضای مناسب از اقدامات صورت گرفته توسط كميته مذكور مي باشد

     علاوه بر فعاليتهاي  برشمرده  تعدادي از كميته هاي تخصصي نيز عهده دار تسريع در روند انجام اقدامات مرتبط با امدا دونجات ، وباز گردانيدن شرايط به وضعيت عادي  مي باشد كه همانند ساير كميته ها برنامه ريزي لازمه را جهت ايفاي وظايف محوله در شرايط بحران در دستور كار قرار دارند ، اين كميته ها عبارتند از:

كميته تخصصي ارزيابي خسارت به مسئوليت بخش برنامه ريزي و پردازش اطلاعات ستاد مديريت بحران شهر تهران  جهت شناسايي سريع مناطق آسيب ديده ، ارائه ارزيابي‌هاي اوليه از ميزان تلفات و آسيب ديدگان، تسهيلات  و منابع و برآورد اوليه جهت هدايت نيروها و امكانات مورد نياز براي عمليات مقابله

كميته تخصصي مشاركت مردم به مسئوليت اداره كل امور مردو نهاد  وزارت كشور جهت هماهنگي و عملياتي نمودن مشاركت سازمان يافته نيروهاي مردمي و تشكل­هاي غير دولتي (NGO) در راستاي عمليات جستجو، نجات، امداد، اسكان اضطراري و تخليه مجروحين

كميته تخصصي ترافيك و حمل و نقل به مسئوليت معاونت حمل نقل وترافيك كنترل ترافيك  و تردد راههاي شهري و مواصلاتي به شهر تهران 

كميته تخصصي  هماهنگي لجستيك به مسئوليت معاونت خدمات شهري شهرداري تهران جهت تأمين و توزيع وسايل حمل و نقل، ماشين آلات و ادوات لازم براي امر امداد رساني

كميته تخصصي امور حقوقي و قضايي به مسوليت اداره كل دادگستري استان تهران  جهت رسيدگي به مسايل حقوقي و قضايي شهروندان ونيروهاي امدادي –

كميته تخصصي هماهنگي استانهاي معين شهر تهران به مسئوليت استانداري تهران جهت برنامه‌ريزي و گسيل نيروها و امكانات از منابع استاني بر اساس نيازهاي اعلام شده با هماهنگي ستاد مديريت بحران شهر تهران

كميته تخصصي تدفين به مسئوليت سازمان بهشت زهرا(س)  جهت شناسايي اجساد ، انجام مراسم كفن و دفن،‌ اطلاع رساني دقيق از آمار درگذشتگان

ارتباطات و فناوري اطلاعات به مسئوليت شركت مخابرات ايران  جهت تأمين ارتباطات لازم براي مردم بر اساس اولويت،‌ تأمين ارتباطات لازم براي سازمانها و نهادهاي امدادي

كميته تخصصي تأمين سلامت رواني و اجتماعي به مسئوليت سازمان بهزيستي  جهت تأمين سلامت رواني براي آسيب ديدگان و نيروهاي امداد رسان در سايتهاي حادثه و مكانهاي اسكان موقت

كميته تخصصي سوخت رساني به مسئوليت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده­هاي نفتي ايران جهت تأمين و توزيع سوخت و فرآورده­هاي نفتي

لازم به یادآوریست امورات مرتبط با كميته هاي پشتيباني كننده عمليات مقابله شامل : سوخت رساني- ارتباطات و فناوري اطلاعات- هماهنگي استانهاي معين شهر تهران - هماهنگي لجستيك- اسكان موقت  -اسكان اضطراري - حمل نقل وترافيك و امور حقوقي و قضايي به   معاونت پدافند غيرعامل سازمان بعنوان جانشين معاون پشتباني ستاد محول گرديده است.      بمنظورمهیاکردن بسترعملیاتی مناسب برای تحقق اقدامات پیشگیری ، آمادگی ومقابله دربحران های مختلف به ويژه بحران‌هاي طبيعي بزرگ نظير زلزله  و‌ اجراي مصوبات و سياست‌هاي ستاد مديريت بحران شهر تهران  در سطح مناطق طي سال‌هاي اخير اقدامات بسيار گسترده‌اي توسط ستادهاي مديريت بحران مناطق به عنوان يكي از بازوان اجرايي ستاد انجام شده است از قبيل :

- تشکیل ستادهای مدیریت بحران مناطق 22 گانه، 124 ستاد ناحیه و 375 ستاد محله

- برگزاری بیش از 2500 جلسه هماهنگی در توسعه رویکرد عمليات  غیر متمرکز

- نظارت بر آماده به کار بودن 300 هزار قلم تجهیزات امداد و نجات ذخيره شده در پایگاه ها پشتیبانی مدیریت بحران بصورت مستمر و هفتگی از طريق 520 مرحله بازديد سيستماتيك

- شناسایی بیش از 12000 عامل بحران زا و بحران زدا و انعقاد بیش از 1500 تفاهم نامه با مسئولان مربوطه بمنظور کاهش آثار منفی و تقویت نقاط قوت

- شناسايي بيش از  یک هزار محل مناسب براي ايجاد اسکان اضطراری در سطح محلات  

- آگاه سازی شهروندان و اطلاع رسانی از طریق انتشار بیش از 4000 مورد خبر در رسانه های جمعی نظیر صدا و سیما، روزنامه ها، خبرگزاری ها و درگاه های الکترونیک  از ديگر اقدامات انجام شده در اين حوزه مي‌باشد

- اخذ و پیاده‌سازی اطلاعات اعضای ستادهای عمومی و تخصصی 22 منطقه و 124 ناحیه متشکل از 2220 نفر بمنظور اطمینان از بکارگیری موثر منابع انسانی و کاهش اختلال در سیاست‌گذاری‌ها و عملیات سازمانهای مسئول

- حضور و مشارکت فعال در کنترل و مهار حوادث رخ داده  در سطح شهر همچون (سیلاب مترو، آبشستگی پایه های پل کن، آتش سوزی رخداده در بازار مبل تهران و ...)

- تشکیل ستاد مدیریت بحران در مراکز تجمع جمعیت همچون ( نمایشگاه ها، مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) و ... آماده سازي كامل پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران جهت ارائه خدمات اضطراری به مسافران نوروزي و شهروندان در طول 24 ساعت شبانه روز ایام نوروز

- هماهنگي، نظارت و جانمايي جهت نصب تعداد 324 تابلوي سردرب ستادهاي مديريت بحران  محلات و  194 تابلوي سردرب پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران و نيز 18 تابلوي LED پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران

  ضمن آنكه  با همكاري معاونت محترم آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان نسبت به  

- شناسایی، جذب، آموزش، تشکیل و پایدارسازی 550 گروه داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام) با بهره گیری از کارکرد آموزشی پایگاه ها

- انجام مراسم پايدارسازي  جهت 20 هزار نفر از اعضاي گروه‌هاي دوام در قالب بازديد از اماكن تفريحي، فرهنگي و آموزشي كلانشهر تهران شامل: برج ميلاد ، باغ موزه دفاع مقدس،  ‌ بوستان نهج البلاغه، باغ پرندگان،درياچه شهداي خليج فارس   و .... كه در خرداد ماه سال جاري با همكاري بسيار خوب مناطق انجام شد

- سازماندهی بیش از 1300 گروه مدیریت بحران اماکن در محلات  شهر تهران

- و برگزاری دوره های آموزشی اصول آمادگی در برابر حوادث برای بیش از 500 هزار نفر از شهروندان

- آموزش بيش از 250 نغر از پرسنل مناطق و  نواحي بمنظور آشنايي و نحوه كار با تجهيزات امدادي

اقدام شده است
يكي از دغدغه‌های مسئولين و دست‌اندركاران در مقابله با حوادث غيرمترقبه، هماهنگی فعاليت‌ها، هدايت‌پذيری نيروهای عملياتی و استفاده حداکثر از منابع در كوتاه‌ترين زمان ممكن می باشد. همانگونه كه قبلا هم عنوان نمودم اجرای مانور روش مناسبی جهت ارزيابي فعاليت‌های ستادي و عملياتی مقابله با حادثه می باشد.در طراحی مانورها، تلاش گرديده تا جنبه اطلاع‌رسانی و هدايت‌پذيری نيروها در صحنه حادثه تمرين گردد .از جمله اقداماتي كه در زمينه برگزاري مانور انجام شده مي توانم به :

تهيه دستور العمل برگزاري مانورهاي مختلف مانند: مانور اسكان اضطراري ، مانور سراسري بيستم مهر ماه ،  مانور پنجم دي ماه سال 1389( مانور بصيرت)و .....

برگزاري بيش از 1100 مانور با هدف ارتقای آمادگی و با مشاركت فعال بيش از 1500 اكيپ از سازمان‌هاي مختلف نظيرآتش‌نشاني، اورژانس، نيروي انتظامي و .... وهمكاري بيش از 16000 نفر
 
از نيروهاي عملياتي ستادهاي مديريت بحران مناطق و سازمان‌هاي تخصصي كه اين 1100 مانور شامل :

       - 546  مرحله مانور پناه گيري، تخليه امن و اسكان اضطراري
110  مرحله مانور دورميزي
444 مرحله مانور شامل مانورهاي زيست محيطي، آبگرفتگي، واژگوني خودرو، اطفاي حريق و ....

 اشاره نمايم

ضمن آنكه طي سه سال گذشته دو مانور سراسري نيز با حضور شهردار محترم تهران و معاونت محترم امور مناطق شهرداري تهران برگزار نموديم در پی احداث ساختمانی بی بدیل بعنوان مرکز فرماندهی و کنترل ستاد مدیریت بحران شهر تهران، در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای در زمینة تجهیز و ارتقای قابلیتهای آن معمول گردیده است.

استقرار 10 شتابنگار و 13 لرزه نگار و تامين شبكه ارتباط آن به مرکز فرماندهی ستاد

رصد شبانه روزي شتاب های وارده از طریق سامانه شتابنگاری  و  دریافت اطلاعات لرزه ای شهر تهران توسط سامانه لرزه نگاری كه اطلاعات ماخوذه  پس از ثبت، مورد ارزیابی قرار گرفته و به صورت سیستمی، سطح آن مشخص و بطورخودکار به  مخاطبین از پیش تعيین شده منعکس می گردد سامانه‌هاي موجود پيش‌بينی شده توانايی آن را دارد در كمتر از 3 دقيقه اطلاعات لرزه‌ای شهر تهران را تا شعاع 150 كيلومتری با استفاده از سامانه‌های مختلف در اختيار قرار دهد و  در كمتر از 20 دقيقه برآورد اوليه تلفات و خسارات در نقاط مختلف تهران را نه تنها در اختيار خودمان كه در اختيار شهرداران مناطق به عنوان روسای ستاد مديريت بحران مناطق ذی‌ربط قرار دهد .

راه اندازي ايستگاه هواشناسی در سازمان و پايش اطلاعات جوي به منظور اعلام هشدار به موقع

لينك دوربین‌های ترافیکی سطح شهر تهران به مركز فرماندهي و كنترل سازمان

ایجاد بانکهای اطلاعاتی مدیریت بحران در قالب 374 نقشه و اطلس اماکن و تأسیسات واقع شده در پهنه های گسلی شهر تهران

برقراری ارتباط صوتی و تصویری بر خط با مناطق

راه اندازی استودیوی خبری با تجهیزات کامل حرفه ای جهت برقراری ارتباط مستقیم با شبکه های سیما

 ایجاد سیستم ترجمه و پخش همزمان مطالب مطروحه در جلساتی که با حضور شرکت کنندگان خارجی تشکیل میگردد

آشناسازي تعداد 4800 نفر از مدیران ارشد ملي و استاني با چرخه مديريت بحران شهر تهران  و بازدید 6 گروه بين المللي،  منجمله اعضاي دفتر نمايندگي سازمان ملل ، هيئت فرمانداري بانكوك كشور تايلند و ... ازقابليت ها و فعالیت های صورت پذیرفته توسط ستاد مدیریت بحران شهر تهران طي دو سال اخير ،  خود گواه ديگري بر منحصر به فرد بودن مركز كنترل و فرماندهي ستاد مديريت بحران شهر تهران مي‌باشد.

راه‌اندازي بانك اخبار حوادث

با ايجاد اين بانك هم اکنون در مرکز فرماندهی سازمان، ضمن رصد شبانه روزی وقایع رخداده در سطح شهر تهران، کارکنان مرکز براساس دستورالعمل واكنش به حوادث سطح شهرتهران نسبت به جمع آوری، ثبت اخبار حوادث، دسته بندی، تجزیه تحلیل، انتشار اخبار به رده های از پیش تعریف شده، کسب دستورات، ابلاغ به مخاطبین، پیگیری اقدامات تکمیلی، ارزیابی حادثه و اخذ بازخوردها اقدام می­نمایند1.      ايجاد سيستم ارتباطي جامع بين سازمانهاي عضو ستاد و مناطق 22 گانه

2. طراحي وراه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب بمنظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم
      تكميل طرح تحقيقاتي راديو بحران  و اجراي آن بصورت پايلوت ؛ 

اطلاع رساني از طريق كانكسهاي محلات؛‌

3. آماده سازي و توسعه ظرفيت‌هاي عملياتي شبكه مخابراتي در زمان بحران

1.اخذ فركانس از سازمان تنظيم مقررات راديويي :

                       الف : فركانس سامانه هشدار سريع زلزله شهر تهران ؛ 

                        ب: فركانس مختص سازمان؛

2.تکمیل سامانه دریافت تصاویر دوربين‌هاي نظارتي و دوربين‌هاي IP-based در 22 پايگاه:

4.  تهيه طرح جامع )مادر ( براي وضعيت بحراني و احصاء مسئوليتهاي هر يك از ارگانها و نهادهاي ذيربط

5.نظارت و ارزشيابي برنامه هاي مديريت بحران شهر تهران در سازمانهاي مسئول كميته تخصصي و ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع نواقص و كاستيها

مشاركت در جلسات فصلي كميته هاي تخصصي ستاد

6. تجهيز ، رفع نقص و نگهداري پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران

تعيين تكليف وضعيت پايگاه هاي پشتيباني طالقاني ، پارك ملت واشراق:

7.ارتقاء نظام پايه اطلاعات مديريت بحران شهر تهران

مديريت شبكه اطلاعات در راستاي انجام بهينه وظايف سازماني:

8. تهيه اقلام ضروري شامل تجهيزات ، مانندكانكس در مراكز اسكان و عقد قرارداد با سازمانهاي امدادي در كليه محلات شهر تهران

9. خريد تجهيزات اسكان اضطراري در محلات شهر تهران

10. سنجش ميزان هماهنگي بين ستاد هاي مديريت بحران مناطق و نظارت بر فعاليت آنها

بازديد از پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران  و كنترل بر آماده به كار بودن تجهيزات :

بازديد سيستماتيك توسط همكاران سازمان  از كليه پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران:

11.تشكيل و تجهيز يك تيم 20 نفره واكنش اضطراري حرفه اي در سازمان:

12.كاهش تلفات و خسارات در كوهستانهاي شمال تهران و افزايش توانمندي سازمانهاي ذيمدخل در عمليات امداد و نجات كوهستان

13. همكاري در تامين آب شرب اضطراري شهر تهران در سازمانهاي مربوطه

14 و 15 . تشكيل و تجهيز  يك تيم 100 نفره در مناطق  و 10 تيم 20 نفره واكنش اضطراري در سطح هر يك از ستادهاي مديريت بحران نواحي:

16 و 17 . اجراي مانورهاي مديريت بحران شهر تهران(  سراسري و تخصصي )‌

18. نظارت و ارزيابي فعاليتهاي عملياتي ستاد مناطق و نواحي

سایر پروژه ها :

تهيه پيش نويس اصلاحيه مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران و شركت در جلسات مشترك با اداره كل قوانين و مقررات شهرداري تهران

بررسي و احصاي چالشهاي امداد و نجات شهر تهران

ساير اقدامات دراجراي  قوانين و مصوبات ابلاغي شوراي اسلامي شهرتهران

تهيه سناريو و ارسال به مناطق     

معاون آمادگی و پدافند غیر عامل

 جناب آقای مهندس نادی

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا