نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه گروه هاي داوطلب واكنش اضطراري محلات
شاخه
تشكيل گروه­های داوطلب واكنش اضطراری محله (دوام)
 
تشكيل گروه­های داوطلب به منظور بسيج توانمندی­های ساكنين محلی و تقويت آنها جهت امدادرسانی در حوادث بزرگ انجام می­گردد و دارای سه بخش عمده زير است:
v     آموزش و تمرين­های تئوری و عملی براي ايجاد دانش، مهارت­ها و اعتماد لازم در داوطلبان برای پاسخ مؤثر به بحران
v   سازماندهی گروه­های داوطلب جهت هماهنگی فعاليت­ها، حفظ آمادگی آنها در درازمدت با نقش­ها و عملكردها و روش­های مشخص
v     تجهيز گروه­ها با لباس،‌ ابزارها و تجهيزات مناسب
 
نقش گروه­های داوطلب محله در مديريت بحران
گروه­های داوطلب واكنش اضطراری محله در فرايند كلی مديريت بحران قادر به كمك در انجام موارد زير هستند:
v     شناسايی خطرات بالقوه موجود در محله
v     ارزيابی آسيب­پذيری محله
v     تدوين راهبرد يكپارچه برای مديريت مخاطرات بحران شامل پيشگيری، مقابله و بازسازی از طريق:
v     افزايش مقاومت ساختمان­ها و تأسيسات زيربنايی با انجام اقدامات عملی (نظير مقاوم­سازی)
v     افزايش ظرفيت سيستم رسمی مديريت بحران در سطوح ملی، منطقه­ای و محلی
v   كمك به مردم و محله­ها و سازمان­های مدنی در كاهش آسيب­پذيری آنها از طريق افزايش آمادگی و ظرفيت مقابله با بحران
v     شناسايی نقش و وظايف جامعه در مراحل آمادگی، مقابله و بازسازی
 
اقدامات انجام شده در خصوص طرح "تشكيل گروه‌های داوطلب مردمی مديريت بحران در محلات شهر تهران"
 
-        برنامه‌ريزی كلان طرح به صورتيكه ظرف مدت 4 سال در كليه مناطق شهر تهران گروه­های واكنش اضطراری محله تشكيل گردد.
-        تأمين منابع مالی اجرای طرح بر اساس نيازسنجی و برآورد هزينه­های اجرايی
-        برنامه‌ريزی برای توسعه همكاری گسترده و هماهنگ در بخش آموزش با جمعيت هلال­احمر و سازمان آتش‌نشانی
 
1- اقدامات سال جاری:
-      فراخوان و تشكيل گروه داوطلب واكنش اضطراری محله در 22 محله شهر تهران
-      نشست توجيهی با اعضای شوراياری محلات و دبير ستاد مديريت بحران مناطق توسط كارشناسان سازمان
-      توزيع و نصب اقلام اطلاع‌رسانی در سطح محله و استفاده از ظرفيت‌های محلی نهادهای مردمی
-      برگزاری نمايشگاه اطلاع‌رسانی
-      اجرای تئاتر خيابانی آموزشی
-      انتخاب داوطلبان و تشكيل گروه
-      برگزاری دوره‌های آموزشی مديريت بحران و كمك‌های اوليه "تئوری- عملی" (در دست اقدام)
-      اختصاص كانتينر و تجهيزات فردی و گروهی به يك محله و پيگيری آماده‌سازی و استقرار آن در ساير محلات آموزش‌ ديده
-      ساختارسازی و سازماندهی گروه‌های آموزش ديده
-      تأمين امكانات دفتری جهت هماهنگی‌‌های ستادی اعضای گروه‌های "دوام" توسط ستادهای مديريت بحران مناطق
-      برنامه‌ريزی پايدارسازی و استمرار فعاليت‌ گروه‌ها بر اساس نتايج و بازخورد برگرفته از فعاليت‌های آنان در طول يكسال اخير، مانند: اجرای برنامه تمرين و بازآموزی در قالب ارائه آموزش‌ها و اجرای مانور‌های دوره‌ای (برگزاری 4 مانور با حضور و مشاركت مردمی در سال جاری)
-      برگزاری دوره‌های آموزشی تكميلی
-      ارائه برنامه پيشنهادی در خصوص طرح‌های فوق‌برنامه فرهنگی تفريحی با تاكيد بر اثربخشی آنها در حوزه‌های مهارت‌های گروهی، علمی و سلامت روانی و جسمی اعضاء گروه‌ها (تورهای زيارتی-تفريحی، مسابقات ورزشی و ...)
-      برگزاری همايش ساليانه "دوام"
-      ارائه پيشنهاد راهكارهای تشويقی برای استمرار حضور و هويت‌بخشی به داوطلبين مانند استفاده از امكانات باشگاه‌های ورزشی و ...)
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا