نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه آموزش از طريق رسانه هاي هنري

آموزش از طريق رسانه‌های هنری
· هدف:
حساس‌سازی مخاطبان نسبت به پديده زلزله، آموزش اصول آمادگی در برابر زلزله و جذب شهروندان به منظور مشاركت مردمی در پروژه‌های سازمان و آگاهی عمومی از امكانات و پتانسيل­های موجود.
 
· مخاطب:
عموم شهروندان
 
· اقدامات در دست اقدام عبارتند از:
*اجرای نمايش‌های خيابانی در محلات و مدارس
*ساخت انيميشن‌های آموزشی برای پخش در تلويزيون
*ساخت تيزرهای تلويزيونی و فيلم مستند داستانی و آموزشی به‌منظور معرفی پايگاه‌های پشتيبانی و پروژه دوام
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا