نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه آموزش همگاني

فعاليت­های انجام شده در حوزه آموزش همگانی

 فعاليت­ها:
- برگزاری سمينار مديريت بحران و كارگاه­های آموزشی تقويت ديد مديريت بحران در مناطق
- برگزاری جلسات توجيهی برای مخاطبين مختلف شركت­كننده در مانور مديريت بحران و مانورهای گروه­های داوطلب واكنش اضطراری دوام
 
گروه­های هدف:
- گروه­های مختلف مردمی
- داوطلبان عضور گروه دوام در مناطق
- شركت­كنندگان در مانورسراسری هفتم آذرماه 1387 شامل: خانم­های خانه­دار، دانش­آموزان و ...
- شركت­كنندگان در مانور تخليه امن اضطراری محله گيشا
- شركت­كنندگان در مانور تخليه امن اضطراری محله امامزاده حسن­ع
 
نتايج مورد نظر:
- با توجه به اينكه سمينارها و كارگاه­های آموزشی ارائه شده در برگيرنده مفاهيم شناخت پديده طبيعی زلزله، اقدامات حين و بعد از زلزله، شناخت مفاهيم و اصول مديريت بحران می­باشد پس از طی دوره مذكور و گردش پياده جهت تقويت ديد مديريت بحران در محله، موجب تنوير افكار عمومی در جهت آمادگی بيشتر شهروندان برای مقابله با مخاطرات طبيعی احتمالی می­گردد و ديد خاصي را كه مدنظر سازمان می­باشد به آنان می­دهد.
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا