نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه مركز فرماندهي و ستاد مديريت بحران شهر تهران
شاخه


در حوزه مديريت بحران، برخورداری از مكانی مجهز و مستحكم كه شرايط و امكانات لازم جهت تشكيل ستاد و گردهمايی مديران ارشد، مديران و كــــارشـــنـاسان عمـــليـــاتی سازمان‌های مسئول و مرتبط با موضوع را داشته باشد ضروری است، چـرا كـه كـسب اطـلاعـات گسترده و مستند، تشريك مساعی و هماهنگی فراسازمانی و فرماندهی و هدايت متمركز عمليات توسط سازمان‌ها و نيروهای اجرايی از اصول مهم و اجتناب‌ناپذير در مديريت مخاطرات به شمار می‌آيد. مركز فرماندهی و ستاد مديريت بحران اين امكان را فراهم می‌سازد كه سامانه مديريت حادثه به سرعت فعال شده و از بروز عمليات اشتباه، دوباره‌كاری، اختلال و تراكم نيروهای حاضر در صحنه و هدر رفتن انرژی و توان عملياتی جلوگيری نمايد. ضمن آنكه مديران و فرماندهان تمامی سازمان‌ها و شركت‌های فعال در سامانه مديريت شهری در خواهند یافت که فعاليت تخصصی سازمان متبوعشان بايد هماهنگ با ساير سـازمـان‌ها و نـيروهـای عمـلياتی باشد و از يك فرماندهی و مديريت واحد پيروی گردد.

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا