نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  04/27/2017 - پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396

کمينه خبر

ستادهای مدیریت بحران مناطق بیست و دوگانه شهر تهران با هدف پیشگیری و مقابله با مخاطرات ناشی از شب چهارشنبه پایان سال با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو ستاد فعال و به حالت آماده باش بودند.

image


به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا