نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  06/28/2017 - چهارشنبه 7 تير 1396

کمينه خبر

چهارمین جلسه فصلی ستادهای مدیریت بحران مناطق 2، 13 و 20 با حضور نمایندگان سازمان های عضو ستاد برگزار شد.
image


به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این نشست با هدف افزایش تعامل و هماهنگی و ارزیابی عملکرد اعضا در فصل زمستان برگزار و چگونگی برگزاری مانورهای آمادگی در برابر بحران، شناسایی نقاط بحران زا و افزایش سطح ایمنی ساختمان های بلندمرتبه تجاری، اداری و مسکونی، پایدارسازی و به روزرسانی دانش امدادی دوامیان و هماهنگی برای اردوهای بازدید دانش آموزان از پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران و همکاری در اسکان مسافران نوروزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا