Menu

مشاهده اخبار


پویش شهر آماده منطقه ۱۱ به منظور ارتقای آگاهی‌های عمومی و مشارکت شهروندان در مواجهه با مخاطرات طبیعی، به عنوان پیش نیاز تمامی اقدامات و برنامه‌های جامعه محور در حوزه تاب آوری شهری از سوی ستاد مدیریت بحران آغاز شد.

image


به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، محور‌های اصلی این پویش شامل جلب مشارکت شهروندان در ارزیابی و افزایش ایمنی ساختمان‌ها و آمادگی شهروندان ساکن و یا شاغل در آنها، از طریق مشارکت در اجرای طرح "مدیریت بحران ساختمان"، تشویق شهروندان به فراگیری آموزش‌های همگانی مدیریت بحران، تشویق به عضویت شهروندان در گروه‌های امداد محلی از طریق عضویت در "خانه‌های دوام و ایمنی" و معرفی "مراکز امن اضطراری محلات"، با هدف آشنایی شهروندان با این مراکز و چگونگی آمادگی بیشتر آن‌ها در مواجهه با زلزله احتمالی شهر تهران می‌شود.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به وبسایت pc.tdmmo.ir، ضمن آشنایی با خدمات ارائه شده در قالب این طرح، نحوه عضویت در گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله (دوام)، نحوه ثبت نام در طرح مدیریت بحران ساختمان و نحوه شناسایی مراکز امن اضطراری در محلات زندگی خود را فرا گیرند.