Menu

مشاهده اخبار


نشست توجیهی پویش شهر آماده با محوریت آگاهی بخشی به شهروندان وپرسنل و با هدف ارتقای سطح آمادگی ادارات ، سازمانها ،در فراگیری آموزش همگانی مدیریت بحران در شهرداری نواحی منطقه 9 برگزار شد 

image


به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 9:با توجه به آغاز طرح پویش شهر آماده و بمنظور آگاهی بخشی به شهروندان ،نخستین نشست توجیهی در خصوص چگونگی اجرای طرح و ایجاد کمپین شهر آماده اطلاع رسانی و از طریق کارشناس ستاد بحران منطقه 9صورت پذیرفت ،و در این دوره بر جلب مشارکت شهروندان ،تشویق شهروندان به عضویت در فراگیری آموزش همگانی مدیریت بحران تاکید شد.

گفتنی است ،در این دوره ها نمایندگان کلیه ادارات و نواحی حضور داشتند