بازدید مدیر شبکه 5 سیما از مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران تهران

1398/6/16 گزارش تصويري rating
image