Menu

مشاهده اخبار


مانور عملیاتی ایمنی و اطفای حریق براساس سناریوی تدوین شده در بیمارستان تهران کلینینک در منطقه 6 برگزار شد.

image


به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 6، مهدی خسروانی با اعلام این خبر اظهار داشت : براساس یک سناریوی فرضی ، مانور عملیاتی ایمنی و اطفای حریق با محور ساعت صفر در بیمارستان تهران کلینیک برگزار و شرکت کنندگان در این مانور به تمرین چگونگی کنترل استرس، اقدام سریع، اطفای حریق، امداد و نجات مصدومان و تخلیه امن اضطراری پرداختند.