جلسه بررسی دستورالعمل مقابله با حادثه سقوط هواپیما

1398/7/15 گزارش تصويري rating
image