آموزش مدیریت بحران به دانش آموزان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در منطقه 9

1398/8/14 اخبار مناطق rating
image

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول پدافند غیرعامل به منظور  افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در چگونگی برخورد با شرایط اضطراری  در مدارس منطقه 9 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 9: خسروی دبیر این ستاد در این باره گفت: یکی از موارد مهم آموزش به دانش آموزان، افزایش آگاهی های عمومی در زمینه مدیریت بحران است که میتواند باعث کاهش تبعات ناشی از حوادث غیر مترقبه و بحرانهایی چون آتش سوزی -زلزله وغیره در مدرسه شود.

این آموزش ها شامل کنترل استرس ،حفظ خونسردی در زمان حادثه -اقدام سریع -پناهگیری و تخلیه امن اضطراری بود که کارشناس مدیریت بحران و آتشنشانی توضیحاتی ارائه نمود.همچنین مفاهیم مربوط به مدیریت بحران از طریق دانش آموزان به خانواده را یکی دیگر از تاثیرات برگزاری این آموزشها دانست