برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران شهر تهران با حضور شهردار تهران

1398/8/14 گزارش تصويري rating
image