بازدید شهردار منطقه 5 از مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران تهران

1398/9/5 گزارش تصويري rating
image