ارزیابی تجهیزات امداد و نجات نواحی هفت گانه منطقه 18

1398/9/11 اخبار مناطق rating
image

درآستانه فصل سرما، تجهیزات امداد و نجات و میزان آمادگی کاربران نواحی هفت گانه منطقه 18 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  

به گزارش روابط عمومی ستادمدیریت بحران منطقه 18 : حمیدرضا نورایی دبیر وجانشین شهرداردرستادپیشگیری ومدیریت بحران منطقه ازبررسی وضعیت عملیاتی بودن تجهیزات امدادی وسنجش توانایی کابران این ادوات درسطح نواحی هفت گانه این منطقه خبرداد

وی گفت : با توجه به قرارگرفتن درفصول بارندگی و با هدف احراز آمادگی واحدهای 137، خدمات شهری وتیم های عملیاتی مقابله با آبگرفتگی  معابر وبررسی وضعیت عملیاتی بودن تجهیزات امدادی موجود درسطح منطقه وآماده سازی تجهیزات مربوطه ازجمله پمپ های آب ،لجن کش ها ودیگر تجهیزات مورد نیازبا مشارکت نواحی هفت گانه به تفکیک درقالب مانور آبگرفتگی معابرعمومی درمحل پایگاه ویژه ستادمدیریت بحران منطقه برگزار شد وضمن بازآموزی کارباتجهیزات برای حاضرین ، وضعیت تجهیزات ذکرشده مورد ارزیابی قرارگرفت