برگزاری جلسه اضطراری در ستاد مدیریت بحران منطقه یک

1399/2/29 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری جلسه اضطراری با موضوع احتمال ریزش در ساختمان ناایمن محله کاشانک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک،فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه یک در این باره افزود: با توجه به وجود ساختمانی ناایمن در محله کاشانک واقع در ناحیه پنج منطقه و جهت پیشگیری از خطرات و آسیبهای احتمالی به ساختمانهای مجاور و حفظ جان همسایگان،جلسه ای با حضور معاونین شهرسازی،امور شهری،عمران،شهردار ناحیه پنج،دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه،نماینده اداره حقوقی  و اعضاء این ستاد در منطقه از جمله نمایندگان آتش نشانی و نیروی انتظامی در پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه یک  برگزارشد. در این جلسه مواردی همچون اسکان موقت جهت حفظ جان و سلامتی ساکنین ساختمانهای مجاور، اقدام نسبت به تخریب و ایمن سازی محل با استفاده از مهندیسین ذیصلاح و پیمانکاران واجد شرایط و دریافت حکم و اقدامات قضایی توسط اداره حقوقی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.