پایش هفتگی تجهیزات امدادی پایگاه ویژه منطقه10

1399/2/30 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 به منظور آمادگی در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه به سرویس دوره ای ابزار آلات و تجهیزات امداد و نجات پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران سطح منطقه اقدام کرد.

 

به گزارس روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه10،  محسن دودانگه دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: تجهیزات امداد و نجات پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه با هدف افزایش آمادگی و به روزرسانی  تجهیزات امداد و نجات به منظور مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعی در روزهای دوشنبه هر هفته مورد بازبینی قرار می گیرد.