آينده مبهم كرونا

1399/4/3 یادداشت rating

منتشر شده در روزنامه اعتماد به تاریخ 3 تیرماه 1399

 

 

محمد شريفي‌مقدم: حالا پيش‌بيني آينده سيطره ويروس كرونا بر زندگي‌هاي ما بيش از پيش دشوار شده است. ويروس جديد كرونا، ويروسي مرموز و وحشي است، سرعت انتشار و ابتلاي آن بالاست، سراسر دنيا را گرفتار خود كرده و علي‌رغم مطالعات و تحقيقات فراوان، رفتار جديد آن تمام معادلات گذشته را به‌هم مي‌ريزد. براي مثال، پيش از اين گفته مي‌شد كه علائمي مثل تنگي‌نفس، تب و سرفه نشانه كروناست...

 اما حالا حتي داشتن سردرد و آب‌ريزش بيني نيز جزو علايم كرونا محسوب مي‌شود. حتي اخيرا پرستاري در هرمزگان بدون داشتن يك علامت به اين ويروس مبتلا شد و فوت كرد، گرچه اين پرستار هيچ علامتي نداشت اما متاسفانه بدون داشتن بيماري زمينه‌اي، تنها چند روز پيش از مرگ صرفا ابراز خستگي كرده و تست كروناي او مثبت شده بود. متاسفانه ممكن است اين وضعيت براي ساير افراد نيز پيش بيايد و بدون داشتن علامت، فرد به كرونا مبتلا شده باشد. پيش از اين يكي از اعضاي كميته اپيدميولوژي كرونا گفته بود كه انتظار افزايش مبتلايان به 15 ميليون نفر در كشور نيز مي‌رسد و اين اعداد باتوجه به اينكه ممكن است بسياري از افراد علامت نداشته باشند، چندان دور از ذهن نيست. از طرفي ديگر همين رفتار عجيب و غيرقابل پيش‌بيني ويروس كروناست كه حتي ممكن است در روند ساخت واكسن آن مانع‌سازي كند. پيش از اين گفته مي‌شد كه امكان ساخت واكسن كرونا وجود دارد، اما باتوجه به تغيير رفتار ويروس، اين امر هنوز محقق نشده است. ابعاد مختلف ويروس كرونا هر روز تغيير مي‌كند، حتي براي مثال در چين بررسي شده كه ويروس موج دوم منتشر شده در اين كشور، ممكن است ده‌ها بار تغيير كرده و ويروس جديد، چندان ارتباطي با ويروس اول نداشته باشد. يا براي مثال، پيش از اين كارشناسان بهداشت و درمان سراسر جهان مي‌گفتند كه ويروس كرونا با گرما ضعيف مي‌شود، اما حالا كه در پيك گرما هستيم، مي‌بينيم كه استان‌هايي مثل خوزستان و بوشهر هنوز در وضعيت قرمز هستند و كرونا به دليل گرما ضعيف نشده است. چند روز گذشته نيز وزير بهداشت گفت كه كرونا تا دو سال مهمان ما خواهد بود، همين گفته نشان مي‌دهد كه تغيير رفتار اين ويروس، بسياري از حدس و گمان‌هاي قبلي را تغيير مي‌دهد و متاسفانه به همين دليل آينده ويروس كرونا و جايگاه آن در زندگي هر روز ما هنوز مبهم است. اين ويروس هر لحظه با نشانه‌هاي جديد بر ما ظاهر مي‌شود و هنوز دنيا نسبت به آينده اين ويروس چندان پاسخ روشن و دقيقي ندارد.