جلسه فصلی تدوین سند کاهش خطرپذیری محلات شهرداری منطقه10

1399/4/7 اخبار مناطق rating
image

برگزاری اولین جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه10 در فصل تابستان با مشارکت اعضای عمومی و تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران در سالن کنفرانس پایگاه ویژه ستاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه10 محسن دودانگه دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران از اولین جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران منطقه10 در فصل تابستان خبر داد:جلسه فصلی با حضور شهرداران نواحی و اعضای عمومی و تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران و کارشناسان ستاد بحران در سالن کنفرانس پایگاه ویژه ستاد مدیریت بحران برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسه همکاری اعضاء و نهادهای تخصصی و عمومی با یکدیگر در زمان بحران می باشد. در این جلسه مواردی از قبیل:رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در تمام ادارات عضو ستاد تجهیزات ضد عفونی برای رعایت الزامات ایمنی در ساختمانهای اداری،-کارگره پنج گانه ادامه فعالیت های اقدامات مبارزه با کرونا-، تشکیل ساختار عملیات در زمان بحران،- جمع آوری کابل های هوایی مخابرات زیر ارتفاع 5متر،- گزارش مقاوم سازی ایستگاه فشار گاز قطع کن آنی در زمان زلزله،- شناسایی و اصلاح نقاط آبگیری، -برسی وضعیت مسیرهای ورود و خروج آب در سطح محله، -آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان در مسیر آب بحث و گفتگو شد.