برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه ده در منطقه یک

1399/4/9 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری جلسه فصلی(تابستان) ناحیه ده با موضوع عملکرد ناحیه در مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک، فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه یک در این باره افزود: درراستاي كاهش خطرات وحوادث احتمالي و احراز آمادگي لازم درخصوص مقابله با مخاطرات احتمالي ، دستور جلسه فصلي تابستان99 ستاد مديريت بحران ناحيه، به اين موضوع اختصاص ونمايندگان سازمانهاي تخصصی (آتش نشاني،هلال احمر،اورژانس، نیروی انتظامی و ادارات مرتبط) بشرح مخاطراتي كه با آنها درگير هستند پرداختند .در این جلسه اقدامات صورت گرفته ناحیه در مقابله با ویروس کرونا،اختصاص خیابانی جهت تردد خودروهای آتش نشانی،بررسی تهیه سند کاهش خطر پذیری محله و تشکیل ستاد مدیریت بحران محله مورد بررسی قرار گرفت.