بازدید از پایگاه مدیریت بحران اراج در منطقه یک

1399/4/16 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از بازدید مدیران سازمان مدیریت بحران شهر تهران از مراحل پیشرفت پروژه سوله بحران اراج خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک، فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران در این باره گفت :این بازدید با حضور اعضای تیم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه، شهردار ناحیه نه، مدیران شرکت یادمان سازه و نمایندگان معاونت عمران و ترافیک منطقه به همراه پیمانکار و مشاوره پروژه برگزار شد.
وی افزود: در این بازدید مسیرهای دسترسی به محوطه پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران اراج مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گرفت؛ همچنین در مورد تثبیت ورودی و خروجی و محدوده دیوارکشی و جانمایی های محوطه تصمیم گیری و طرح پیشنهادی ارائه شد.
در پایان نحوه پیشرفت مراحل ساخت پروژه،رفع نواقص و  برنامه ریزی جهت اتمام هرچه سریعتر  این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.