برگزاری جلسه مشترک کارگروه های ستاد مقابه با کرونا در شمال تهران

1399/4/17 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری جلسه مشترک کارگروه بودجه،پشتیبانی،منابع انسانی و کارگروه مالی تامین و توزیع اقلام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک، فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران در این باره گفت: با توجه به شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا در جامعه و با هدف پیشگیری در این مبحث، جلسه مشترک کارگروه بودجه،پشتیبانی،منابع انسانی و کارگروه تامین و توزیع اقلام و ارزاق عمومی با حضور معاون منابع انسانی،نماینده معاونت برنامه ریزی،نماینده معاونت مالی و اقتصاد شهری،دبیر ستاد مدیریت بحران و دبیر شورای هماهنگی اداره hse منطقه در تاریخ 16 تیر ماه در دفتر معاونت منابع انسانی برگزار شد.گفتنی است دراین جلسه در خصوص صیانت از پرسنل و ارباب رجوع و راه های مستمر پیشگیری از شیوع بیماری تدابیر لازم اندیشه شد.