هشتمین جلسه کار گروه پنجگانه ستاد مقابله با شیوع کرونا در منطقه چهار

1399/5/12 اخبار مناطق rating
image

هشتمین جلسه کارگروه پنجگانه ستاد مقابله با شیوع کرونا ویروس در منطقه چهار به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه چهار، محمد علی فیاض دبیر و  جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان مطلب گفت: ضمن ارائه گزارش و مستندات کار گروه های پنجگانه و همچنین ارائه گزارش اقدامات انجام شده ستاد مدیریت بحران در یک هفته ی گذشته ، جهت بازدید و نظارت مستمر بر رعایت پروتکل های بهداشتی در ساختمانهای منطقه و همچنین حوزه حمل و نقل در سطح منطقه تاکید شد.