ضبط تلویزیونی برنامه شهرآماده در منطقه 14

1399/5/13 اخبار مناطق rating
image

فرامرز اکبری دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه 14 از ضبط برنامه تلویزیونی شهر آماده در محلات این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد پیشگیری ومدیریت بحران منطقه 14، فرامرز اکبری درباره این خبر گفت:  برنامه تلویزیونی شهرآماده با محور مخاطرات طبیعی و با حضور داوطلبان واکنش اضطراری محلات در منطقه 14 ضبط شد.

وی افزود: اجرای طرح شهر آماده با هدف شناسايي  ظرفیت های بالقوه محلی در چگونگی پیشگیری و مقابله با مخاطرات، کاهش خطرپذیری و امدادرسانی در کمترین زمان ممکن است.