سرای محله نارمک ایمن شد

1399/5/15 اخبار مناطق rating
image

سرای محله نارمک در منطقه 8 با محور ایمنی اماکن اداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 8: صادق بیگی دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه درباره این خبر گفت: ساختمان های سرای محلات منطقه 8 از جمله سرای محله نارمک به منظور پیشگیری از مخاطرات با مشارکت ایستگاه 71 سازمان آتش نشانی  خدمات ایمنی شهرداری تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفت.