برگزاری جلسه فصلی ستاد مدیریت بحران ناحیه چهار در منطقه یک

1399/6/23 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری جلسه فصلی(تابستان)مدیریت بحران در ناحیه چهار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک، فاتحی منش دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با اشاره به ادامه شیوع بیماری کرونا و اهمیت آن گفت: نمايندگان سازمانهاي تخصصی و عمومی عضو در ستاد در جلسه ای به بررسی اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای مقابله و کنترل شیوع این بیماری پرداختند.
وی افزود: در ادامه این جلسه دستورالعمل های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور افزايش سطح آمادگي شهروندان و كاهش حوادث و تلفات ناشي از مخاطرات طبيعي و يا انسان ساخت ابلاغ  و در همین راستا مقررشد ضمن جمع بندي كليه مخاطرات موارد به ستاد بحران اطلاع تا درخصوص راهكارهاي مقابله با آنها تصميمات لازم اتخاذ شود.