بازدید دکتر کرمی محمدی از نیروگاه برق بعثت منطقه 16

1399/6/23 گزارش تصويري rating
image