بازدید شهردار منطقه 10 از مرکز فرماندهی مدیریت بحران تهران

1399/6/25 گزارش تصويري rating
image