تخریب ساختمان به علت نشت گاز در منطقه 17

1399/6/25 اخبار مناطق rating
image

ترکیدگی لوله گاز در ناحیه 3 منطقه 17 باعث تخریب قسمتهایی از ملکی قدیمی شد .

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 17 ، عیسی حمید نیا دبیر و جانشین شهردار در ستادمدیریت بحران منطقه 17 درباره این  حادثه گفت: ستاد مدیریت بحران منطقه پس اطلاع از وقوع حادثه  ریزش ساختمان بر اثر ترکیدگی لوله و نشست گاز  به تشکیل ستاد مدیریت بحران برای هماهنگی های لازم و ایمن سازی به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن در محل وقوع حادثه اقدام کرد.