مانور دوره میزی مدیریت بحران در منطقه 10

1399/7/21 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه 10 به برگزاری مانور دوره میزی مدیریت بحران با محور  پناه گیری، تخلیه امن و اسکان اضطراری  در سالن کنفرانس پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 10، محسن دودانگه دبیر و جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران منطقه با بیان این مطلب گفت:این مانور با هدف آشنایی شرکت کنندگان با زلزله و چگونگی مقابله با آن به منظور تقویت ارتباط میان سازمان ها و عملکرد سیستم های ارتباطی در زمان بحران، ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی سازمان های عمومی و تخصصی عضو در ستاد و در سالن کنفرانس پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران منطقه 10 برگزار شد.