تعیین تکلیف گودهای خطر ساز در سطح ناحیه پنج منطقه یک

1399/7/22 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری دومین جلسه هماهنگی رفع خطر گودهای نا ایمن و خطرساز در ناحیه پنج خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک، فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه یک در این باره گفت: پیرو تاکیدات شهردار محترم منطقه در خصوص رفع خطر از گودهای ناایمن در سطح منطقه یک، پس از برگزاری جلسات هماهنگی، شرح وظایف حوزه های مرتبط درباره آن موضوع تصویب شد.
وی افزود: در دومین مرحله، جلسه ای با همین موضوع در ناحیه پنج  برگزار و ایمن سازی و رفع خطر گودهای موجود در سطح این ناحیه مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.