برگزاری کارگاه آموزشی اطفا حریق در سرای محلات منطقه 11

1399/7/22 اخبار مناطق rating
image

 کارگاه آموزشی اطفا حریق با هدف افزایش سطح آگاهی و آمادگی شهروندان و به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از حوادث در سرای محله فروزش در منطقه 11 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه 11: کارگاه آموزشی اطفای حریق با هدف آگاهی و آشنایی کارکنان سرای محله فروزش با اصول و مبانی ایمنی از جمله شناخت مخاطرات، حریق و چگونگی کار با انواع خاموش کننده ها به صورت نظری و عملی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.