برگزاری جلسات فصلی ستادهای مدیریت بحران محلات منطقه 11

1399/7/22 اخبار مناطق rating
image

جلسات فصلی ستادهای مدیریت بحران محلات ناحیه 2 در شش ماهه دوم سال99 با هدف توانمندسازی شهروندان در نحوه برخورد با حوادث و مدیریت شرایط اضطراری در منطقه 11 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه 11: این نشست ها به منظور افزایش و تعامل هرچه بیشتر بین اعضای تخصصی و عمومی عضو ستاد مدیریت بحران منطقه 11 با مدیران محلات و شهروندان برگزار شد.
در این جلسات موضوعاتی همچون چگونگی برگزاری مانورهای عملیاتی و تخصصی، جذب نیروهای جدید داوطلب مردمی در قالب گروه های دوام و آماده سازی آنها برای برگزاری مسابقات سراسری خانه های دوام به منظور توانمندسازی شهروندان در نحوه برخورد با حوادث و مدیریت شرایط اضطراری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.