سیلاب در مسیل دارآباد مهار شد

1399/7/23 اخبار مناطق rating
image

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری مانور دور میزی با موضوع آمادگی در مقابله با سیلاب در رود دره دارآباد خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد مدیریت بحران منطقه یک،فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران در این باره گفت: با عنایت به اهمیت آمادگی اعضای عمومی و تخصصی ستاد مدیریت بحران منطقه در زمینه مقابله با مخاطرات ناشی از سیلاب در رود دره های سطح منطقه، مانور عملیاتی مقابله با سیلاب در رود دره دارآباد با حضور تمامی سازمانهای عضو ستاد مدیریت بحران منطقه برگزار شد.
وی 
در ادامه افزود: این مانور براساس سناریو فرضی تدوین و شرکت کنندگان به تمرین چگونگی امدادرسانی و پاکسازی مسیل پرداختند.