نوع جستجو را انتخاب کنید.
 
  • سایت
  • وب
Search

 |  04/25/2014 - جمعه 5 ارديبهشت 1393

کمينه معاونت پيشگيري و كاهش خطرپذيري
تدقيق نقشه گسل هاي شهر تهران
ایجاد شده توسط : Admin5ir92 در 06/23/2011 12:01:21 ب.ظ

هدف طرح:
طرح تهيه نقشه گسل‌ها با مقياس شهري برای گسل های واقع در محدوده مناطق 22گانه شهر تهران شهر تهران و تهيه نقشه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران
 

اجزای طرح:
- انجام مطالعات دفتري و تهيه نقشه‌هاي اوليه از گسل‌هاي شهر تهران
- انجام مطالعات و بازديدهاي ميداني و تدقيق نقشه‌هاي اوليه
- انجام مطالعات شناسايي و تعيين پهنه‌هاي مطالعاتي گسل‌ها
- تهيه نقشه‌گسل‌هاي شهر تهران و پهنه‌هاي گسلي آن در مقياس شهري
- تدوين دستورالعمل طرح و اجراي ساختمان‌ها در حريم گسل‌ها
 


print
rating
  نظرات

کمينه معاونت پيشگيري و كاهش خطرپذيري


1- ماموریت ها و اهداف
   
      1-1- حذف يا كاهش خطر
- شناخت، تحليل و اولويت بندی مخاطرات شهر تهران
- برنامه‌های حذف يا كاهش خطر

1-2- كاهش خطرپذيری( توانمندسازی محيطی)
- شناخت و تحليل خطر پذيری
- برنامه‌های كاهش خطرپذيری

1-3- پاسخ‌گويی مناسب(توانمندسازی سيستم مديريت بحران)
- احداث و توسعه مركز فرماندهی مديريت بحران شهر تهران
- احداث پايگاه‌های پشتيبانی مديريت بحران شهر تهران
- طرح اسكان اضطراری

1-4- مديريت منابع اطلاعات
- سامانه‌های پيش‌بينی و هشدار
- سامانه‌های پايش
- سامانه‌های تهيه و برآورد خسارت
- توسعه بانك‌های اطلاعاتی

2- دسته‌بندی مخاطرات
2-1- مخاطرات زمين( زلزله، رانش زمين، فرونشست و . . .)
2-2- مخاطرات جوي (سيل، طوفان، يخبندان و . . . )
2-3- مخاطرات انسان‌ساز و پدافند غيرعامل


 

سرپرست معاونت پيشگيري و كاهش خطرپذيري
سرکار خانم فاطمه صالح


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا