نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

 |  09/25/2016 - يكشنبه 4 مهر 1395

کمينه
Skip Navigation Links.
کمينه معاونت پيشگيري و كاهش خطرپذيري
تدقيق نقشه گسل هاي شهر تهران
ایجاد شده توسط : Admin5ir92 در 06/23/2011 12:01:21 ب.ظ

هدف طرح:
طرح تهيه نقشه گسل‌ها با مقياس شهري برای گسل های واقع در محدوده مناطق 22گانه شهر تهران شهر تهران و تهيه نقشه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران
 

اجزای طرح:
- انجام مطالعات دفتري و تهيه نقشه‌هاي اوليه از گسل‌هاي شهر تهران
- انجام مطالعات و بازديدهاي ميداني و تدقيق نقشه‌هاي اوليه
- انجام مطالعات شناسايي و تعيين پهنه‌هاي مطالعاتي گسل‌ها
- تهيه نقشه‌گسل‌هاي شهر تهران و پهنه‌هاي گسلي آن در مقياس شهري
- تدوين دستورالعمل طرح و اجراي ساختمان‌ها در حريم گسل‌ها
 


print
rating
  نظرات

کمينه معاونت پيشگيري و كاهش خطرپذيري


1- ماموریت ها و اهداف
   
      1-1- حذف يا كاهش خطر
- شناخت، تحليل و اولويت بندی مخاطرات شهر تهران
- برنامه‌های حذف يا كاهش خطر

1-2- كاهش خطرپذيری( توانمندسازی محيطی)
- شناخت و تحليل خطر پذيری
- برنامه‌های كاهش خطرپذيری

1-3- پاسخ‌گويی مناسب(توانمندسازی سيستم مديريت بحران)
- احداث و توسعه مركز فرماندهی مديريت بحران شهر تهران
- احداث پايگاه‌های پشتيبانی مديريت بحران شهر تهران
- طرح اسكان اضطراری

1-4- مديريت منابع اطلاعات
- سامانه‌های پيش‌بينی و هشدار
- سامانه‌های پايش
- سامانه‌های تهيه و برآورد خسارت
- توسعه بانك‌های اطلاعاتی

2- دسته‌بندی مخاطرات
2-1- مخاطرات زمين( زلزله، رانش زمين، فرونشست و . . .)
2-2- مخاطرات جوي (سيل، طوفان، يخبندان و . . . )
2-3- مخاطرات انسان‌ساز و پدافند غيرعامل


 

سرپرست معاونت پيشگيري و كاهش خطرپذيري
سرکار خانم فاطمه صالح اهداف طرح:


هدف اصلي :

ايجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای تخمين ميزان و موقعيت صدمات ناشي از زلزله به عنوان ابزار پايه براي واکنش اضطراری موثر در زمان وقوع زلزله

اهداف فرعي :
- استفاده در مانورهاي دوره‌اي به منظور ارتقاء توان عملياتي مراكز مديريت بحران
- استفاده در ارزيابي آسيب‌پذيري مناطق شهري در فرآيند تهيه طرح‌هاي كاهش خطرپذيري شهري و منطقه‌اي در گستره شهر تهران

اجزای اصلی پروژه:
• طراحی و پياده سازي سامانه تخمین سریع خسارت و تلفات زلزله كه شامل مراحل زير است:
- به روز رساني بانك هاي اطلاعاتي شهري و توابع تخمين خسارات و تلفات(كليك)
- مكان گزيني و ساخت ايستگاه‌هاي شتابنگاري در گستره شهر تهران
- تهيه و نصب تجهيزات مورد نياز در ايستگاه‌هاي شتابنگاري
- طراحي و پياده‌سازي نرم افزار تخمين سريع خسارات و تلفات زلزله شهر تهران(كليك)
- برقراري ارتباط مخابراتي بين ايستگاه‌هاي شتابنگاري و سامانه
- تدوين دستور العمل و برنامه عملياتي سامانه
- آموزش كاربران سامانه

• راه اندازی و نگهداري سامانه
• ارتقاء توانمندي‌هاي سامانه
 هدف طرح:
طرح تهيه نقشه گسل‌ها با مقياس شهري برای گسل های واقع در محدوده مناطق 22گانه شهر تهران شهر تهران و تهيه نقشه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران
 

اجزای طرح:
- انجام مطالعات دفتري و تهيه نقشه‌هاي اوليه از گسل‌هاي شهر تهران
- انجام مطالعات و بازديدهاي ميداني و تدقيق نقشه‌هاي اوليه
- انجام مطالعات شناسايي و تعيين پهنه‌هاي مطالعاتي گسل‌ها
- تهيه نقشه‌گسل‌هاي شهر تهران و پهنه‌هاي گسلي آن در مقياس شهري
- تدوين دستورالعمل طرح و اجراي ساختمان‌ها در حريم گسل‌ها
 با توجه به وقوع و گسترش ناپايداري‌ها شامل ایجاد ترک و شکاف و نشست در ساختمان‌ها و زمین‌در محدوده كوي كاركنان مجلس و اطراف آن ( واقع در غرب دره فرحزاد و شمال كوي نفت) انجام این مطالعات در دستورکار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفت که خروجی کار در پایان مطالعات شامل شناسایی دقیق محدوده ها و علل ایجاد ناپایداری ها و ارائه طرح پایدار‌سازی عمومی محدوده است

 

 اجرای  این طرح به استناد توافقات جلسه كميته بهسازی و ایمن‌سازی فنی ابنیه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 29/2/1387بوده كه شامل اجزا زير مي‌باشد:

1- بازنگري ضوابط فني موجود و ارائه دستورالعمل‌هاي اجرايي مطابق با شرايط بومي شهر تهران

2- تدوين ضوابط حقوقي

3- شفاف‌سازي نظام مسئوليت افراد دخيل اعم از مجري، مهندس ناظر، مالك و . . . (پيش نويس مقررات طرح و اجراي گودبرداري هاي ساختماني در شهر تهران)

4- آموزش و اطلاع‌رساني

    1-4 آسيب‌شناسي گودبرداري‌هاي ساختمان و تهيه برنامه عملياتي ارتقاء ايمني گودبرداري

   2-4  مستندسازي روش هاي رايج گودبرداري ساختمان‌هاي متداول در شهر تهران و تهيه بسته هاي آموزشي و اطلاع رساني

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
^ انتقال به بالا